Wetterskip Fryslân laat waterkeringen rondom Museum Belvédère ophogen, tijdelijke stremming Woudsterweg

ORANJEWOUD Wetterskip Fryslân gaat de waterkeringen rondom Museum Belvédère ophogen. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van der Meer en start 11 januari. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin mei gereed.

De voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van rijplaten, keten en andere zaken begint deze week.

De waterkeringen in het gebied rondom het museum worden verbeterd om wateroverlast in de toekomst te beperken. De huidige keringen voldoen volgens het Wetterskip niet meer aan de eisen van deze tijd.

Om de kering aan de kant van Skoatterwâld van het museum stabiel te maken, wordt de aanwezige sloot verlegd. Daarvoor wordt de sloot gedempt met de vrijgekomen grond en verstevigd hiermee de waterkering.

Natuurvriendelijke oever

De nieuwe watergang krijgt een natuurvriendelijke oever om beter aan te sluiten op het natuurlijke karakter van het gebied. ,,Dat is besloten in overleg met de gemeente Heerenveen en Staatsbosbeheer besloten.”

Ook worden twee bruggen verplaatst. Het gaat om een stalen fiets- en voetgangersbrug en een houten vlonderbrug. Dat is eveneens afgestemd met de gemeente Heerenveen.

Daarnaast komen er houten palen in de toegangsweg naar museum Belvédère. Met die aanpassing is de waterkering langs deze weg volgens het Wetterskip weer voldoende stabiel.

Stremming Woudsterweg

Door de werkzaamheden kan het verkeer tijdelijk geen gebruik maken van de Woudsterweg. Naar verwachting is dat, afhankelijk van het weer, in de eerste of tweede week van februari.

Ter hoogte van de toegangsdam naar het museum is de Woudsterweg dan gestremd voor doorgaand verkeer en bezoekers van het museum. De weg blijft alleen toegankelijk voor mindervaliden, hulpdiensten en het bevoorradingsverkeer van het museum. De omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

,,De bewoners van de Marijke Muoiwei krijgen tijdig bericht over de stremming. Fietsers en voetgangers worden tijdens de kortdurende stremming omgeleid”, aldus het Wetterskip.