Heerenveen Lokaal stelt vragen omtrent schietbaan Katlijk

HEERENVEEN De fractie van Heerenveen Lokaal stelt deze donderdag tijdens de Commissie Gezamenlijk vragen omtrent de schietbaan in Katlijk.

De partij wil onder andere weten wat de risico’s zijn voor de natuur in het betreffende gebied, vanwege inname van lood in de spijsvertering van dieren die daar leven en in de invloed ervan op planten en bomen). ,,In een eerdere brief van 17 december 2018 wordt namelijk alleen gesproken over ecosysteem en de mens, maar niet over de levensgemeenschap”, zegt Age Hartsuiker, fractievoorzitter van Heerenveen Lokaal.
 
Hartsuiker zeg te willen weten wat op lange termijn de risico’s zijn voor het milieu en de directe omgeving. ,,Ook door de klimaatverandering en de stijging van het grondwaterpeil. En zijn de loodniveaus en andere verontreinigingen beneden de norm voor een gezonde ecologie?”
 
Verder wil Heerenveen Lokaal onder andere weten of de nieuwe eigenaar is aangesproken op omgevingsvergunning (houtopstand) en dat deze werkzaamheden volgens Hartsuiker niet uitgevoerd hadden mogen worden.
 
Een van de andere vragen die gesteld worden zijn ,,wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van bemonsteringen op lange termijn.” 
 
Hartsuiker: ,,Zoals we kunnen lezen is dat 1100 kubieke meter grond als verontreinigd kan worden beschouwd. Hoe kan er dan met droge ogen worden gesproken over niet verontreinigd?"
 

'Vervuiler moet betalen'

 
Uit alle onderzoeken en rapporten blijkt volgens Heerenveen Lokaal dat de politie illegale activiteiten zoals schietoefeningen heeft gedaan op het betreffende terrein.
 
,,Dat zijn strafbare feiten. Mede hierdoor de gemeente opgezadeld is met een sterk verontreinigd stuk grond binnen haar gemeente grenzen. Omdat de vervuiler betaald is Heerenveen Lokaal van mening dat de gemeente de voormalige eigenaar (politie) en de schietvereniging  in gebreke moet stellen en het terrein alsnog schoon van lood op te leveren."
 
Als dat is gebeurd kan de huidige eigenaar wat Heerenveen Lokaal betreft gebruik maken van het terrein zoals in koopcontract wordt vermeld als houtopstand en conform het bestemmingsplan.

Sport Anders

De vervuiling kwam aan het licht nadat de nieuwe eigenaar van de schietbaan, Marko de Vries uit De Knipe, duizenden loden kogels en enkele tientallen hondenlijken vond. Terwijl het terrein door de politie was gesaneerd. 

De Vries kocht het bos eind 2017 van de politie om er met zijn sportbedrijf Sport Anders activiteiten te organiseren voor jongeren met een beperking. Een paar maanden na de aankoop doet de GGD onderzoek. Die spreekt van een ernstig verontreinigd bosperceel en adviseert er geen kinderen te laten spelen. 

De Vries wil dat de politie het bos alsnog laat saneren of het terrein terugkoopt.