‘Bouw appartementencomplex Jubbega start niet eerder dan eind 2021’

JUBBEGA De geplande bouw van een appartementencomplex aan de Schoolweg/Ekke Dijkstraweg in Jubbega start niet eerder dan eind 2021.

Dat blijkt uit een antwoord van het college van B en W op schriftelijke vragen van de SP Heerenveen om de appartementen al in 2021 gerealiseerd te hebben. Het appartementencomplex moet verschijnen op de locatie waar vroeger Skoalle de Feart stond.

Doordat er nog diverse lange procedures doorlopen moeten worden liet het college eerder al weten dat er mogelijk niet eerder dan in 2022 gestart kon worden met de bouw, aldus de SP. ,,Vooral de oudere bewoners die er graag gebruik van zouden willen maken vinden 2022 ver weg. Daarnaast is het zo dat wanneer oudere bewoners in Jubbega naar dit complex zouden verhuizen er weer ruimte komt in het woningaanbod voor starters in het dorp Jubbega.”

De SP zegt om die reden namens de inwoners te hebben gevraagd of de procedures ook sneller en korter zouden kunnen. ,,Zodat het complex mogelijk al in 2021 gerealiseerd kan worden. De eerst particuliere bouw aan de Schoolweg/Ekke Dijkstraweg is reeds begonnen.”

Bestemmingsplan

In haar antwoord schrijft het college dat ,,het beoogde appartementencomplex niet past in het huidige bestemmingsplan. Om realisatie mogelijk te maken zal dus ofwel het bestemmingsplan aangepast moeten worden ofwel middels een omgevingsvergunning - uitgebreide procedure - afgeweken moeten worden van het bestemmingsplan.”

Beide procedures kosten volgens het college ongeveer zes tot negen maanden, exclusief het opstellen van de benodigde documenten. ,,Dat betekent dat er in beide gevallen op zijn vroegst eind 2021 een bouwvergunning verleend kan worden.”

Oplevering en ingebruikname van het gebouw kan daarom volgens het college niet eerder gebeuren dan volgend jaar.

,,We gaan met de ontwikkelaar de opties bespreken om zo de beste en kortste procedure te bepalen en deze zo snel mogelijk in gang zetten. De particuliere bouw waaraan wordt gerefereerd past binnen het huidige bestemmingsplan en kan mede daardoor sneller gerealiseerd worden.”