Centrumbewoners houden handtekeningenactie omtrent overlast die zij ervaren

HEERENVEEN Een groep centrumbewoners heeft afgelopen week ruim vijftig handtekeningen overhandigd aan de gemeente Heerenveen omtrent overlast die zij zeggen te ervaren rondom hun woningen. Ook is een brief naar de gemeente gegaan.

De handtekeningenactie is volgens een van de initiatiefnemers die anoniem wil blijven gehouden „omdat de gemeente Heerenveen na talloze telefoontjes nog steeds niks heeft ondernomen. Wij willen dat er nu eindelijk eens iets wordt gedaan aan de overlast in het centrum.”

Ondertussen is ook de Nationale Ombudsman ingelicht over de actie. „Vanuit de centrum komt er een vervolg, maar daarvoor wachten we eerst een reactie van de gemeente Heerenveen en de Nationale Ombudsman af.”

In de bijbehorende brief schrijven de bewoners dat zij overlast ervaren door jeugd en veel verkeer in verboden tijdsvakken. Daarnaast schrijven zij dat de aangeboden handtekeningen „veel meer zijn dan de enkeling die de gemeente aanhaalt in haar bagatelliserende schrijven in de Heerenveense Courant van 3 december.”

De bewoners noemen het daarnaast in de brief „onbegrijpelijk waarom de obstakels (palen) niet werken volgens de op de borden aangegeven tijden, als ze al werken.”

Verkeer

Ook halen de bewoners verkeer aan dat volgens hen in gesloten tijdvakken tussen het winkelend publiek doorgaat en de hoge snelheden in het centrum, plus parkeeroverlast die er volgens de bewoners is.

„Als we dan de politie erop aanspreken, krijgen we te horen dat de gemeente de obstakels maar omhoog moet doen. Er hadden meer handtekeningen kunnen worden verzameld. Maar helaas zijn er mensen die bang zijn voor represaillemaatregelen en mensen die zeggen dat het toch geen zin heeft omdat de gemeente er toch niks mee doet.”

De gemeente Heerenveen laat in een schriftelijke reactie weten „zo vlot als het kan met (een delegatie van) de indiener(s) in gesprek te gaan en stellen het op prijs dat het geen anonieme brief is die nu bij ons ligt. We gaan er niet via de pers over in gesprek.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)