Onderzoek studenten NHL Stenden moet bijdragen aan aanpak eenzaamheid in Heerenveen

HEERENVEEN Ongeveer tien studenten van het van het Atelier Sociaal Domein van NHL Stenden hebben de afgelopen maanden als studieopdracht namens de gemeente Heerenveen onderzoek gedaan naar aanpak van eenzaamheid onder ouderen en jongeren in de gemeente.

De uitkomsten ervan hebben zij half januari digitaal gepresenteerd aan wethouder Zoetendal en Nynke Benedictus, die mei vorig jaar is aangesteld als ‘aanjager’ om de eenzaamheid in Heerenveen aan te pakken.

Uit het onderzoek kwamen drie hoofdpunten naar voren om de eenzaamheid aan te pakken: burgerplatform, welzijn op recept en Heerenveen Doet. De uitkomsten zelf worden toegepast in het actieplan 2020-2028. Uiteindelijk moet dat plan leiden tot minder eenzaamheid in Heerenveen.

Volgens wethouder Zoetendal speelt eenzaamheid in alle leeftijdscategorieën, maar is het in Heerenveen niet erger dan in andere gemeenten.

,,We weten dat vooral in Heerenveen-Centrum, Midden, De Akkers en De Greiden veel eenzaamheid is. Je ziet dat er een taboe op rust. Dat willen doorbreken. Als we zouden accepteren dat iedereen wel eens eenzaam is, dan zou het onderwerp al een stuk bespreekbaarder zijn. Daarnaast is het een actueel onderwerp in de huidige tijd waarin mensen meer thuis zijn en minder contacten hebben.”

Leren in de praktijk

Het Atelier Sociaal Domein zelf wordt in het kader van leren in de praktijk en werknemers van de toekomst vaker ingeschakeld door de gemeente Heerenveen. Bij het onderzoek naar eenzaamheid maakten zij gebruik van een denktank. Die bestaat uit: vertegenwoordigers van de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen, docenten en andere betrokkenen.

,,De onderzoeken maken ook duidelijk waar we wel of niet aan moeten denken en wat bijvoorbeeld de kosten en alternatieven zijn. Ook wordt een vergelijk gemaakt met andere steden, zoals bijvoorbeeld bij Heerenveen Doet. Daar werd Ede als voorbeeld aangehaald van hoe het zou kunnen”, wijst Zoetendal op het burgerplatform ededoet.nl waar initiatieven kunnen worden gemeld.

Zelf hield de gemeente Heerenveen in oktober 2020 de coronaproof Week tegen Eenzaamheid in het kader van Heerenveen doet en ontmoet. ,,Er is nu door de studenten ook heel kritisch gekeken hoe Heerenveen Doet beter zou kunnen.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)

Lees ook: Actieplan moet de komende acht jaar eenzaamheid terugdringen in de gemeente Heerenveen