INGEZONDEN | 'Volle boodschappentas met spijt'

HEERENVEEN Fractievoorzitter Age Hartsuiker van Heeenveen Lokaal stuurde een ingezonden brief omtrent de ingelaste commissievergadering van dinsdagavond over de Participatiewet waarmee de bijstand wordt geregeld. Hieronder zijn tekst.

De boodschappentas van de landelijke partijen die op een uitzondering na allemaal ingestemd hebben met de fraudebestrijding bij uitkeringen zat gisteravond in de ingelaste commissie vergadering vol met verontwaardiging, spijt en excuses.

Schaamte over hoe de wet en fraudebestrijding uitpakt voor een aantal inwoners van Heerenveen.

Dezelfde partijen hebben de wet zo dichtgetimmerd dat er geen tot zeer weinig lokale aanpassingen mogelijk zijn. Om nog maar te zwijgen over eventuele compassie.

Het leek dus wel even Tweede Kamer in de gemeenteraad van Heerenveen.

Op initiatief van Gr.Links,  ondersteund door alle andere partijen,  om te praten en discussiëren over de wijze waarop de gemeente het beleid uitvoert speelde het college van Heerenveen het balletje politiek correct terug naar de gemeenteraad. Onder andere door met een voorstel te komen tot verruiming van de bijstandsuitkering. 

Heerenveen Lokaal vind dat het college haar eigen rol onderschat, men kan veel meer betekenen voor inwoners in schrijnende situaties. De beleidsregels laten toe dat men kan ingrijpen, maar op onze vraag wat kunnen redenen zijn voor het college om daadwerkelijk in te grijpen werd het stil.

Heerenveen Lokaal heeft aandacht gevraagd voor het recht dat iedereen heeft, namelijk dat wanneer je verdacht wordt van fraude je recht hebt op juridische bijstand. Nadat er allerlei bizarre controles worden uitgevoerd door sociaal rechercheurs of er tips zijn binnengekomen moet je op gesprek komen.  Hier zit je dan helemaal alleen tegenover getrainde ondervragers.
Voorop gesteld, maak je misbruik van een uitkering dan is het terecht dat je hier op aangesproken en gestraft kan worden.

Maar de wijze waarop mensen worden gecontroleerd en ondervraagd is naar onze mening niet volgens het recht dat iedereen in dit land heeft.

Inwoners die zich melden bij ons vertellen allemaal hetzelfde, je kunt maar beter niets zeggen of doe alles zo stiekem mogelijk. 

Een ieder die in problemen komt door verlies baan, ziekte, etc. heeft in ons land recht op een uitkering. Maar de wijze waarop je dan behandeld wordt is al vele jaren een doorn in het oog en heeft gezorgd voor, stigmatisering, wantrouwen en gevoel van onveiligheid.

Partijen vertellen nu hoe erg het wel niet is wat ze zelf hebben gecreëerd, besef komt later blijkbaar.

(Tekst Age Hartsuiker, fractievoorzitter Heerenveen Lokaal)