FOTO'S EN VIDEO | Jannes van Veenen: ‘Coronatijd een mooi moment om met de vogelhobby te beginnen’

JUBBEGA/HEERENVEEN Met ruim zestig leden waaronder enkele jeugdleden behoort de in 1969 opgerichte volièrevereniging Fûgelwille Jubbega e.o. tot een van de grotere van Friesland. ,,Het zorgen voor de vogels, het stuk exotische natuur dat je aan huis hebt en ook het omgaan met mensen maakt deze hobby ontzettend mooi.”

Zelf begon de Jannes van Veenen, secretaris van volièrevereniging Fûgelwille Jubbega e.o., op 17-jarige leeftijd met de vogelhobby. Bijna vijftig jaar later heeft hij daar nog geen seconde spijt van.

,,Kennissen van ons hadden ook vogels. Ik vond dat wel leuk. Met mijn vader heb ik vervolgens een volière gebouwd en ben ik begonnen met kweken en verzorgen van vogels”, zegt Van Veenen, die jarenlang badmeester was in Heerenveen en Jubbega. ,,Sinds 2005 ben ik zelf weer lid van Fûgelwille. Toen ik ben gestopt met werken heb ik gezegd dat ik wel wat meer wilde doen in de club.”

‘Mogelijkheden zijn eindeloos’

Nu de coronatijd voortduurt hoopt de volièrevereniging dat mensen de vogelhobby ook (her)ontdekken. ,,De mogelijkheden voor het houden van soorten vogels daarbij zijn eindeloos”, zegt Van Veenen. Zelf houdt hij recessief witte kanaries (kanaries met minder pigment).

Daarnaast zijn er natuurlijk binnen de vereniging veel meer soorten vogels, zoals: parkieten groot en klein, kwartels en vele soorten tropische vogels.

Van Veenen: ,,Wie dat wil kan bij het bestuur terecht met vragen over welke vogelsoort hij of zij zou kunnen of willen houden. Ook bij het bouwen van een volière of de verzorging helpen leden graag mee. Daar maken ze tijd voor en is tekenend voor het sociale aspect van de hobby en van onze vereniging.

Daarnaast staan de leden, voor wie het dierenwelzijn zeer hoog in het vaandel staat, klaar voor het geven van advies en voor het bieden van andere hulp rondom vogels, zoals hoe te ringen. Dat ringen zelf is een wettelijke verplichting en geeft bijvoorbeeld aan wat de herkomst is van een vogel en het geboortejaar.

Tentoonstelling

Het jaarlijkse hoogtepunt van Fûgelwille is de tweedaagse tentoonstelling in MFG De Kompenije in Jubbega. Die begint op vrijdagavond en duurt tot en met zaterdag. Alle leden tonen er dan hun vogels. Ook zijn er keurmeesters die de vogels beoordelen.

Van Veenen: ,,Met deze beoordeling kunnen de leden verder met het kweken van hun vogelsoort. Zijn ze op de goede weg of moeten ze bijsturen. Dit kan met aflezen van de afgeven keuringsbriefjes. Maar vooral het praten over de hobby, elkaar ontmoeten en elkaars vogels bewonderen is waar het om draait.”

Ook publiek is jaarlijks welkom bij de tentoonstelling. Die zou in 2020 voor het eerst gratis toegankelijk zijn geweest. De tentoonstelling kon vanwege de coronatijd echter niet doorgaan. De vereniging hoopt dit jaar in de eerste week van november weer alle leden en tal van bezoekers te mogen ontvangen.

,,Bij de tentoonstelling staat net als bij de hobby zelf dierenwelzijn en het wel en wee van vogels voorop. Bij inbreng van de tentoonstelling wordt al gekeken naar de gezondheid van de vogels. Zieke vogels op de tentoonstelling komen zelden voor. De tentoonstelling is bovendien ook een mooi startmoment voor nieuwe leden die over het houden van vogels nadenken en met de hobby willen beginnen. Het is namelijk een perfecte plek om te kijken naar de vogelsoorten die er zijn en te praten met mensen over de hobby, om je te laten voorlichten. Wat we willen is namelijk de drempel zo laag mogelijk maken om nieuwe vogelhobbyisten te vinden.”

‘Genieten van gefladder en zang’

Nu mensen in coronatijd meer thuis zijn, is dat volgens Van Veenen dan ook een mooi moment om te beginnen met de vogelhobby.

,,Zelf kan ik er wel de hele dag mee bezig zijn. Dat moet nu ook wel, omdat de vogels jongen hebben. Daardoor moet ik vaker het hok schoonmaken en de vogels vaker bijvoeren.”

Alle tijd die Van Veenen in zijn hobby steekt noemt hij meer dan waard. ,,Als het weer het ’s zomers toelaat fladderen de vogels de hele dag om in het buitenverblijf en zijn ze continu aan het zingen. De vogels zorgen dan ook voor een stuk leven en gezelligheid in de tuin.”

Voor meer informatie kan gemaild worden naar het bestuur van de volièrevereniging Fûgelwille Jubbega e.o. via secretaris@fugelwille.nl of kan worden gebeld naar Jannes van Veenen via 0513-629367.

Zie ook de website www.fugelwille.nl.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)