Gemeente Heerenveen wil vrijstelling voor giften tot 1200 euro per jaar voor bijstandsgerechtigden

HEERENVEEN De gemeente Heerenveen komt binnenkort met beleidsregels om een vrijstelling in te voeren voor giften tot 1200 euro per jaar voor bijstandsgerechtigden.

Dat is dinsdag afgesproken tijdens de door GroenLinks aangevraagde extra commissievergadering omtrent de Participatiewet, waarin de bijstand is geregeld. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen krijgen volgens de gemeente Heerenveen meer helderheid over de (financiële) ondersteuning die mogelijk is vanuit het eigen sociale netwerk.

Bijstandsgerechtigden zijn verplicht om alle structurele (financiële) ondersteuning die zij ontvangen te melden aan hun gemeente. Dat is vastgelegd in de Participatiewet. De gemeente bekijkt dan samen met de inwoner welke ondersteuning van invloed is op de uitkering of op de hoogte daarvan.

Met de vrijstelling zoekt de gemeente Heerenveen naar eigen zeggen de randen van de Participatiewet op.

„Iemand incidenteel helpen is geen probleem. We stimuleren graag dat inwoners hun eigen netwerk inzetten. Maar het is goed om ook hier heldere afspraken met elkaar over te maken”, zegt wethouder Hedwich Rinkes van de gemeente Heerenveen.

Rinkes: „Het college van B en W vindt het ook belangrijk om hierover in gesprek te blijven met de gemeenteraad. In maart praat het college de gemeenteraad bij over de nieuwe beleidsregels en de uitvoering hiervan.”

Lees ook: Politieke partijen willen dat Participatiewet betere invulling krijgt in de gemeente Heerenveen