Plannen in Nieuwehorne voor woningen, speel- en natuurgebied en verhuizingen huisartsenpraktijk

NIEUWEHORNE Er zijn plannen in Nieuwehorne plannen voor 21 nieuwe huizen voor starters en ouderen in De Fjilden, een speel- en natuurgebied aan oostkant van het dorp, een verhuizing van de huisartsenpraktijk en aanpak van het park.

In de nieuwe woonwijk moet ook de huisartsenpraktijk van Nieuwe- en Oudehorne komen. Wel moet voor de bouw van de wijk het bestemmingsplan nog worden aangepast.

Op termijn moeten er ook in het oostelijke deel van De Fjilden woningen komen. Tot die tijd komt er een speel- en beleefgebied. Daarvoor heeft de vogelwacht samen met plaatselijk belang een opzet gemaakt. Ook is het gebied als dagbesteding voor mensen van het nabijgelegen Aardemahuys en het Thomashuis. ebouwd.

Verder wordt het park bij de begraafplaats aangepakt. Dat park nodigt nu niet uit tot een wandeling.