Wethouder Rinkes zegt onderzoek toe naar terugvordering bijstandsgeld in de gemeente Heerenveen

HEERENVEEN Wethouder Rinkes heeft ondertussen toegezegd dat wordt onderzocht hoe de gemeente Heerenveen heeft gehandeld bij terugvorderingen van bijstand. Eerder wilde fractievoorzitter Retze van der Honing van GroenLinks al dat er een onderzoek zou komen naar alle terugvorderingen van bijstand in de gemeente Heerenveen.

De afgelopen dagen heeft het college het volgens Rinkes over het onderzoek gehad. ,,We willen een onderzoek naar de terugvorderingen en we gaan bij de bijstandsgerechtigden na over hoe zij zich bejegend voelen”, aldus Rinkes. 

Over de casus zelf en het oordeel van de commissie is Rinkes duidelijk. ,,De commissie heeft heel goed uiteengezet wat er is gebeurd en de vinger op de zere plek gelegd. Daar is geen andere conclusie mogelijk.”

 

Ook de PvdA wilde dat er een onderzoek zou komen. Die partij wil ook meenemen hoe cliënten zijn bejegend door de gemeente en inzichtelijk krijgen hoe er wordt gewerkt bij terugvordering en in hoeverre dat zorgvuldig gebeurt.

Eerder wilde wethouder Rinkes afgelopen dinsdag tijdens een door GroenLinks extra aangevraagde commissievergadering vanwege de AVG niet de stukken openbaar maken omtrent een bijstandsgerechtigde uit Heerenveen die 14.000 euro moest terugbetalen omdat haar ouders boodschappen voor haar deden.

Uiteindelijk adviseerde de commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerenveen dat de terugvordering ongedaan moest worden gemaakt. Dat advies werd overgenomen door het college van B en W.

De afgelopen vijf jaar vorderde de gemeente Heerenveen van 1075 bijstandsgerechtigden een deel van de uitkering terug. Bij 44 zaken ging het om bedragen van meer dan tienduizend euro. Dit jaar heeft de gemeente tot nu toe in vijf gevallen geld teruggevorderd.