Coronatijd zet wederom streep door survivalrun De Knipe Yn Tou

DE KNIPE Net als in 2020 gaat ook dit jaar gaat de survivalrun ‘De Knipe Yn Tou’ jaar niet door vanwege de coronamaatregelen.

De organisatie zegt dat besluit te hebben genomen na grondig overleg en afweging van verschillende belangen. ,,Wij vinden het niet verantwoord om in de huidige situatie met de voorbereidingen te starten.”

Ook wijst de organisatie op de grote onzekerheid over de situatie in de komende maanden, waardoor het überhaupt de vraag is of de survivalrun wel had kunnen doorgaan.