Docu over zeventien talen op één school

Fryslân DOK van Omrop Fryslân zendt komend weekeinde een documentaire uit over de Sint Jozefschool in Heerenveen. Een Integraal Kind Centrum waar 117 kinderen les krijgen waarvan een derde deel thuis een andere taal spreekt dan Nederlands.

Er zijn zeventien verschillende thuistalen. Op de Sint Jozefschool wordt dat gezien als een voordeel. Want waar het gebruik van de moedertaal gestimuleerd wordt, gaat het leren van Nederlands beter. Regisseur Thom Verheul legde het vast.