‘Aanbod koop- en huurwoningen in dorpen de gemeente Heerenveen te klein voor starters, jongeren en senioren’

HEERENVEEN Uit onderzoek van bureau De Swart uit De Knipe blijkt dat het aanbod van koop- en huurwoningen voor starters, jongeren en senioren in de dorpen van de gemeente Heerenveen onvoldoende is.

Daarnaast geeft bijna zestig procent van de plaatselijke belangen in het onderzoek geeft aan dat het ,,goed voor het dorp zou zijn wanneer er een nieuwbouwwijk bij komt.”

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de FNP Heerenveen. Die partij noemt leegloop van het platteland een al langer spelend probleem. ,,Een van de oorzaken is het gebrek aan passende en betaalbare huizen. Uit het onderzoek blijkt dat de plaatselijk belangen goed weten wat er aan schort en wat de oplossing kan zijn.”

Zo willen dorpen graag verschillende soorten nieuwbouwwoningen voor de verschillende doelgroepen. ,,Ze zien het ook als een oplossing voor de verdwijnende voorzieningen, ook iets waar veel dorpen last van hebben. Wij vinden dat deze resultaten een goed aanknopingspunt zouden moeten zijn voor een goed gesprek tussen de gemeente en de dorpen”, zegt Britta Doddema van bureau De Swart.

Bevestiging

Fractievoorzitter Ate Eijer van de FNP noemt het een bevestiging van het het beeld zoals de partij dat zelf zegt te horen uit de dorpen.

,,En dat de lêste tiid fersterke is, ek oft je sjogge nei ûntwikkelingen yn oare parten fan ús gemeente. Spitich genôch sjocht it kolleezje dit oars. Yn it konsept Omjouwingsfysje wurdt gjin grutskalige nijbou fan wenten tastien yn de doarpen, mar it kolleezje wol, allinnich, as hjir fraach nei wêze soe, útwreide nei it westen op grûngebiet fan de Fryske Marren.”

Eijer zegt dat de FNP wil dat er ook genoeg woningen worden gebouwd in de dorpen. ,,Dit moat neffens ús in plak krije yn sawol de omjouwings fysje as yn de nije wenfysje fan Hearrenfean dy’t letter dit jier op de aginda stiet.”