College wil bijdragen in onkosten rondom door Elkien gemaakte kosten bij opsporing WOII-explosieven: ‘Gemeente werkt aan kaart waar nog meer projectielen liggen’

HEERENVEEN Het college van B en W wil 30.181 euro uitkeren aan Elkien vanwege gemaakte kosten voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog.

In totaal bedroegen de kosten 43.116,16 euro. De rest van het bedrag moet worden bijgelegd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoeveel explosieven er in totaal nog in de grond liggen in de gemeente Heerenveen is niet bekend. Een kaart daarvoor moet nog worden opgesteld. ,,Daarvoor huren we een bedrijf in dat daarin gespecialiseerd is. Die uitvraag moet nog gedaan worden”, aldus een woordvoerder van de gemeente Heerenveen.

Om te voorkomen dat er bij bouwwerkzaamheden op niet gesprongen explosieven wordt gestuit, is een dergelijke kaart volgens de woordvoerder van belang. ,,Soms is het uit overlevering dat iemand iets weet te liggen en soms wordt iets gevonden bij graafwerkzaamheden.”

Paar meldingen per jaar

Momenteel wordt de gemeente Heerenveen een paar keer per jaar gebeld door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). ,,Zij hebben dan een explosief gevonden - soms in de grond, soms bijvoorbeeld bij iemand op een zolderkamer - die tot ontploffing moet worden gebracht. Negen van de tien keer laten we die tot ontploffing brengen bij de zandwinput nabij Oudeschoot. Wie een explosief vindt moet 112 bellen.”