College van B en W gemeente Heerenveen wil 179.000 euro beschikbaar stellen voor aanpak Romkessteeg bij pilot in centrum

HEERENVEEN Het college van B en W wil 179.000 euro beschikbaar stellen voor een opwaarderingsplan voor de Romkessteeg.

Daarnaast wil het college een bijbehorende kapitaallast van 10.500 euro ten laste te brengen van het fonds vitale kernen en een incidentele subsidie van maximaal 50.000 in stellen voor het project, vanwege de vastgoedeigenaren met een eigendom in de Romkessteeg.

De aanpak van de Romkessteeg is een van de projecten die voortvloeit uit de centrumvisie. De steeg is de verbinding tussen de Dracht en het Molenplein en is als pilot gebuikt voor de centrumvisie. Niet alleen om de steeg op te waarderen, maar ook als leermoment voor de opwaardering van de andere stegen in het centrum. Ondertussen is het schetsontwerp verder uitgewerkt en voorzien van een investeringsraming.

Door het opknappen van de Romkessteeg moet een aantrekkelijke verbinding ontstaan van en naar het centrum. Ook draagt de opwaardering van de steeg er volgens het college aan bij aan de gestelde doelen in de centrumvisie, waaronder: verbeteren van de toegankelijkheid, vergroenen, stimuleren van ontmoeten en verbinden.

Tenslotte ontstaat met de opwaardering van de steeg volgens het college een zichtbare en uitnodigende entree, zowel vanaf de Dracht als vanaf het Molenplein, waarbij ook aan de veiligheid is gedacht middels verlichting.