Wetterskip Fryslân neemt waterkeringen in centrum Heerenveen onder handen, bomenkap en herplant vanwege werkzaamheden

HEERENVEEN Het Wetterskip Fryslân gaat de waterkeringen in het centrum van Heerenveen verbeteren. De voorbereidingen starten woensdag 24 februari. De werkzaamheden zelf duren naar verwachting tot medio juni, daarmee is een bedrag gemoeid van 600.000 euro.

Als eerste wordt de waterkering langs de Heideburen/Nieuwburen vanaf 1 maart verbeterd. In totaal versterkt het waterschap 1,3 kilometer aan waterkeringen. De huidige voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Naast de waterkeringen aan de Heideburen/Nieuwburen betreft het de waterkeringen aan de: Breedpad, Badweg, Wederik en de Hearresleat. Daarnaast komt er langs de Feanskieding een ruim zeshonderd meter langere natuurvriendelijke oever met riet. Doordat riet water zuivert, moet de waterkwaliteit verbeteren.

Enkele van de waterkeringen lopen door tuinen van particulieren. In overleg met de bewoners en in samenwerking met de gemeente Heerenveen heeft het Wetterskip hiervoor een plan van aanpak uitgewerkt. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke hoogten in Heerenveen. Daardoor zijn er volgens het Wetterskip geen grootschalige ophogingen in de openbare ruimte en particuliere tuinen nodig.

Bomenkap

Vanwege de werkzaamheden worden ook enkele bomen gepakt ter hoogte van de Muntflats, Heideburen en de Feanskieding. Dat is volgens het Wetterskip nodig omdat ze de stabiliteit van de aanwezige waterkering in gevaar kunnen brengen als de bomen omwaaien bij een storm.

Bij de Muntflats worden de bomen aan de spoorzijde gekapt om plaats te maken voor een nieuwe damwand. Voor de bomen die worden gekapt op het traject langs de Feanskieding komen nieuwe bomen terug. Die worden na afronding van de werkzaamheden geplant in de onderberm van de waterkering.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Jelle Bijlsma. ,,Direct omwonenden worden geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden en mogelijke hinder van aan- en afvoer van materiaal, aldus het Wetterskip Fryslân.