Special Sporters Fonds zet actie voort om doelgroep meer te laten sporten in Heerenveen

HEERENVEEN Het Special Sporters Fonds zet de in 2020 gestarte actie voort om hun doelgroep meer te laten sporten.

Dat gebeurt met een vitaliteitsprogramma op maat, waarbij de krachten worden gebundeld met onder andere: Sportstad Heerenveen, het CIOS Heerenveen, SC Heerenveen en de leefstijlcoaches van Talant. Het doel is om ook gemeenten en andere instanties en organisaties in de toekomst te betrekken bij het initiatief.

De activiteiten die worden gehouden zijn verdeeld over drie programma’s. Zo worden actieve groepslessen gegeven, kunnen bewoners van zorggroepen deelnemen aan een leefstijlquiz en in workshops leren hoe zij gezonde traktaties en smoothies bereiden.

De organisatie van de programma’s is in handen van Sportstad Heerenveen en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Special Sporters Fonds, de Vrienden van Talant en diverse andere fondsen en bedrijven.

Het Special Sporters Fonds zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking door hen te ondersteunen en hen de gelegenheid te bieden om te sporten.