Heerenvener Halbe Mulder viert 98ste verjaardag: ‘Elke dag is een geschenk, wees er blij mee’

HEERENVEEN Halbe Mulder heeft Paasmaandag 5 april zijn 98ste verjaardag gevierd. Hij werd coronaproof gefeliciteerd door zijn familie bij zijn aanleunwoning in Mariënstate in Heerenveen.

Mulder werd geboren in Makkinga en woont sinds jaren in Heerenveen. Op zijn 14e begon hij als loopjongen met groente en fruit. Daarna kwam hij samen met zijn vrouw te wonen aan de Rozenstraat 10, waar zij een eigen groentezaak begonnen. Dat liep zo goed, dat er verhuisd werd naar Rozenstraat 1 waar Mulders Superette werd gebouwd. Dat was een winkel met: groente, fruit, brood, zuivel en allerlei andere levensmiddelen.

,,Onze ondernemende heit heeft zo'n 45 jaar in de handel gezeten. In 1982 zijn ze gestopt met de winkel”, aldus de kinderen. ,,Ze verhuisden naar Oudeschoot, waarbij heit actief werd in vrijwilligerswerk.”

Zijn vrijwilligerswerk werd bekroond met een koninklijke onderscheiding. ,,Sinds mem haar overlijden woont heit in Mariënstate, waar hij het heel goed naar zijn zin heeft. Hij kookt dagelijks zijn eten en: puzzelt, leest, schrijft, maakt gedichten, geniet van bloementuinen, uitstapjes en van muziek.”

COV

Ook was Mulder ruim 48 jaar actief bij de Christelijke Oratorium Vereniging. Zingen was zijn lust en zijn leven.

,,Wij als kinderen en kleinkinderen zijn erg dankbaar dat we hem zo lang in ons midden mogen hebben en wensen hem nog veel mooie en dierbare momenten toe in zijn leven. En zoals hij zelf vaak zegt: ‘Elke dag is een geschenk, wees er blij mee’.”

Gedicht

Hieronder een gedicht dat Halbe Mulder zelf schreef:

Takomst

De blommen sille hwer bloeie

de fruchten sille hwer groeie

de fûgels bouwe hwer har nèst

en noch in ding stiet fèst

it sil hwer reine; dat net allinne

er komt ek hwer folop sinne

en de dagen sil hwer winne.

Mar tink hjirom, beste minsken,

mei al jim soargen en winsken;

sit net te folle yn noed

want alles komt grif goed,

en al like it hjoed en juster

noch al sa swart en tsjuster

nei in nacht komt hieltyd hwer

in nije dei..........

dat it jim ek yn

dizze tiid goed gean mei!

Is de winsk fan H.M.