800.000 euro per jaar nodig om Thialf overeind te houden

HEERENVEEN Er is per jaar 800.000 euro nodig om Thialf overeind te houden. Dat geld moet onder andere worden bijgelegd door de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen, die aandeelhouders zijn. Dat blijkt uit een rapport dat kwartiermaker Pier Eringa dinsdag presenteerde tijdens een persconferentie.

Thialf komt jaarlijks structureel 1,4 miljoen euro tekort. Tegenover de opbrengsten van 2,8 miljoen euro staat 4,2 miljoen euro aan uitgaven. Naast de provincie en de gemeente moeten ook sportkoepel NOC*NSF (250.000 euro) en de schaatsbond KNSB (300.000 euro) als hoofdgebruikers extra bij om het exploitatietekort te dichten. Dat is een van de adviezen die Eringa in zijn rapport schrijft. Ook wordt met de topteams van het schaatsen en Topsport Noord wordt overlegd over aanvullende bijdragen.

Met de extra bijdrage van de gemeente en de provincie moeten onder andere energielasten en een deel van de afschrijvingskosten van de zonnepanelen en kleinere investeringen worden betaald. NOC*NSF ren de KNSB eisen dat de bijdrage van de sportbonden alleen ten goede komt aan topsport. Zij willen niet meebetalen aan het in stand houden van de breedtesport in Thialf, wat de politiek we wil.

Uit het rapport blijkt verder dat naast het jaarlijkse tekort er ook nog jaarlijkse afschrijvingslasten van 2,5 tot 3 miljoen euro zijn voor het Thialfstadion en de ijshockeyhal. Om die reden zeggen de provincie en de gemeente ook te kijken naar de rijksoverheid.

Huur en onderhoud

Ondertussen betaalt Thialf al maanden geen huur aan de aandeelhouders en wordt ook geen onderhoud uitgevoerd aan het gebouw. Om toch rekeningen te kunnen is een beroep gedaan op het reddingskrediet van gedeputeerde De Rouwe en wethouder Zoetendal.

Verder snijden in de kosten is volgens Eringa onmogelijk. In 2020 werden elf van de drieëntwintig medewerkers ontslagen, gingen huurprijzen omhoog en stopte de directie met de schaatsschool. Ondertussen staan de zonnepanelen op het dak al bijna een jaar uit en moet voor tonnen aan extra energie worden ingekocht. De stookkosten zelf dragen voor de helft bij aan alle uitgaven.

Tenslotte komt, als het aan Eringa ligt. het nationaal trainingscentrum kunstrijden naar Thialf. Dat past volgens hem in het streven om de capaciteit van de ijstempel zoveel mogelijk te benutten. Om die reden stelt hij bijvoorbeeld ook voor om de openingstijden van Thialf te verruimen.