College van B en W gemeente Heerenveen wil Centrum-Oost opknappen onder de noemer ‘Heerenveen ook ’n Gouden Plak’ en wil parkeergarage onder Burgemeester Kuperusplein en park erbovenop

HEERENVEEN Het college van B en W van de gemeente Heerenveen heeft voor het oostelijk deel van het centrum van Heerenveen de ontwerpgebiedsdeal ‘Heerenveen ook ’n Gouden Plak’ vastgesteld. De gebiedsdeal moet leiden tot een compacter, levendiger en toekomstbestendig centrum. De kosten ervan bedragen ongeveer 44 miljoen euro.

De gemeente wil zelf vijftien miljoen euro voor haar rekening nemen. Van dat geld wordt ook de Dracht onder handen genomen. Daar moeten onder andere bomen en zitplaatsen worden gecreëerd met sfeervolle verlichting. De gemeenteraad buigt zich in mei over de plannen. Dan wil het college van B en W ook vast een ;voorbereidingskrediet vragen van bijna 1,4 miljoen euro. 

De visie is een uitvloeisel van de Centrumvisie Heerenveen die in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. De visie zelf kwam tot stand door de G1000Heerenveen. Dat betrof een burgerinitiatief bestaande uit inwoners en ondernemers. ,,Samen met de partners in het centrum gaat de gemeente in de komende acht jaar aan het werk om de visie zo optimaal mogelijk verder uit te werken”, aldus het college.

Wonen, werken en recreëren

De bedoeling is dat het Centrum Oost een gebied wordt voor wonen, werken en recreëren. Ook moeten er een cultureel kwartier en een nieuw evenemententerrein komen.

WoonFriesland heeft als partner in het programma plannen voor het bouwen van 92 sociale huurappartementen op de locatie van het oude postkantoor. Het bedrijf investeert daarvoor ongeveer twintig miljoen euro. Het werk zelf kan naar verwachting nog dit jaar van start gaan.

Daarnaast voorzien de plannen voor het Burgemeester Kuperusplein, het Ernst van Harenplein en het Gashoudersplein volgens het college in de behoefte aan meer groen in het centrum. 

Zo staat de aanleg van een park op het Burgemeester Kuperusplein op de agenda, evenals de bouw van een parkeergarage onder het BK-plein en is het de bedoeling dat de Albert Heijn verhuist naar een ruimere locatie, zodat de bevoorrading eenvoudiger en veiliger kan. 

In de plannen staat ook dat het ABC-complex grotendeels wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats moet onder andere de bibliotheek komen, die ook een ruimte krijgt voor uitvoeringen. Daarnaast komen op dezelfde locatie woningen. 

Samen met het vlak ernaast gelegen Museum Heerenveen moet het gebied een cultureel kwartier worden. Op de huidige plek van de bibliotheek komen waarschijnlijk huizen. 

Andere projecten

Ondertussen is een aantal projecten in het centrum al opgepakt. Zo wordt de opgeknapte en verbeterde kade aan het Breedpad binnenkort opgeleverd. 

Verder krijgen diverse stegen een make-over, waardoor de verbindingen in het centrum volgens het college geoptimaliseerd worden. Ook het verbeteren en opknappen van de Dracht als winkelstraat staat op de agenda. ,,Dat geldt eveneens voor investeringen in het horecagebied met het Amelius van Oenemapark. Bovendien zijn er voor verschillende plekken in het centrum plannen voor meer woningen”, aldus het college. 

Eind mei bespreekt de raad de organisatie van het Programma Centrum Heerenveen, het budget en de plannen voor de ontwikkeling van het deelgebied Centrum-Oost.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)