Heerenveense wijken Midden en de Akkers aan vooravond tal van wegwerkzaamheden

HEERENVEEN De gemeente Heerenveen verwacht vanaf het derde of vierde kwartaal van dit jaar een plan te maken voor aanpassingen aan de Burgemeester Falkenaweg.

Prioriteit voor zowel de gemeente, als omwonenden bij de aanpak zijn herinrichting van de Burgemeester Falkenaweg inclusief parallelwegen. Eerder al besloot de gemeenteraad in oktober 2020 om de herinrichting van de Burgemeester Falkenaweg te onderzoeken. 

Eerder al werd bekend dat de werkzaamheden aan de rotonde in Heerenveen-Midden naar verwachting in 2023 van start gaan. Op plek van de rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottummerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt komt een kruising met verkeerslichten. Dat is volgens de gemeente nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met omwonenden nagedacht over opties voor het kruispunt Heerenveen Midden. Daaruit kwamen vier plannen naar voren. Alle bewoners en eigenaren van de wijken Midden en de Akkers mochten erop stemmen. Uiteindelijk koos de gemeenteraad in oktober 2020 voor een kruispunt met verkeerslichten.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het verkeersproject Heerenveen beter bereikbaar. Daarbij worden de op- en afritten van de A32 en de wegen naar de op- en afritten via de K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan aangepakt, om de verkeersdoorstroming te verbeteren.

De Akkers

Ook in de wijk de Akkers gaan wegwerkzaamheden plaatsvinden. Zo is voor de Gaasterlandlaan,Oostergo,Westergo en de Monfertlandlaan met een werkgroep van bewoners en medewerkers van de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt. Dat ontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan de bewoners van de betreffende straten, om zo tot een definitief ontwerp te komen.

Daarnaast wordt voor het Akkersplein gekeken op welke wijze dat ‘vriendelijker’ kan worden ingericht.

Andere werkzaamheden

Voor de komende jaren staan er nog meer werkzaamheden op stapel en vinden al werkzaamheden plaats.

Zo vordert de inrichting van het Tellegebied gestaag. Als dat klaar is gaat de gemeente verder met de Van Oenemastraat en het laatste deel van de Coehoorn van Scheltingaweg (2021-2022).

Andere projecten die de komende jaren volgens de gemeente naar verwachting starten, zijn de herinrichting van de Van Goghlaan (2023/2024) en de aanpak van de Rembrandtlaan en de President Kennedylaan (2024/2025).