Raad buigt zich in mei over centrumvisie Heerenveen

HEERENVEEN Het college van B en W heeft de raad van de gemeente Heerenveen donderdagavond in de commissievergadering gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 1.375.000 miljoen euro voor de planvorming, organisatie en voorbereidingskosten voor de herinrichting van het centrum-oost.

Ook is de raad onder andere gevraagd om in te stemmen met de contouren van de beoogde organisatie rond het proces van realisatie van de centrumvisie ‘Heerenveen ook ’n Gouden Plak’.

De gebiedsdeal moet leiden tot een compacter, levendiger en toekomstbestendig centrum bestaande uit wonen, werken recreëren. De kosten ervan bedragen ongeveer 44 miljoen euro.

Zo zijn er plannen voor een appertementcomplex met 92 sociale huurwoningen, een parkeergarage onder het burgemeester Kuperusplein en een park erbovenop. Daarnaast wordt onder andere ingezet op een cultureel kwartier en het realiseren van een evenemententerrein. Ook moeten diverse stegen een make-over krijgen en wil het college meer groen realiseren in het centrum.

Dracht

De gemeente wil zelf vijftien miljoen euro voor haar rekening nemen. Van dat geld wordt ook de Dracht onder handen genomen. Daar moeten onder andere bomen en zitplaatsen worden gecreëerd met sfeervolle verlichting.

De visie is een uitvloeisel van de Centrumvisie Heerenveen die in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. De visie zelf kwam tot stand door de G1000Heerenveen. Dat betrof een burgerinitiatief bestaande uit inwoners en ondernemers.

Het voorstel van het college omtrent de centrumvisie wordt besproken in de raadsvergadering van 20 mei.