Gemeente Heerenveen laat inwoners bij opstellen begroting 2022 meedenken over zaken die hen direct raken

HEERENVEEN Inwoners uit de gemeente Heerenveen kunnen meedenken over de begroting van de gemeente over 2022, die in november wordt vastgesteld.

Door hogere kosten en lagere inkomsten die er tegenover staan heeft de gemeente Heerenveen komend jaar minder te besteden, waardoor keuzes gemaakt moeten worden. Om het geld goed en eerlijk te verdelen, zegt de gemeenteraad de samenleving te willen betrekken bij deze keuzes.

Het tekort komt volgens de gemeente door een forse stijging van de kosten voor jeugdzorg, huishoudelijke hulp en de verwachting dat de gemeente voortaan minder geld van het Rijk krijgt.

Nu al kunnen inwoners aangeven wat voor hun belangrijk is. Dat kunnen zij doen door te reageren via berichten op social media van de gemeente of raadsleden of een fractie te benaderen. Binnenkort kan er ook via de site heerenveen.nl worden gereageerd.

Het gaat om onderwerpen die inwoners direct raken, zoals: inkomsten verhogen door bijvoorbeeld het verhogen van belastingen of parkeertarieven, bezuinigen op zorg, Wmo en jeugdzorg, bezuinigen op ontwikkelingen en beheer, bezuinigen op cultuur en bezuinigen op de organisatie en dienstverlening.

De uitkomsten van inwoners vormen een advies voor de raad. Elk raadslid neemt zelf een besluit en weegt daarbij de voor haar of hem belangrijkste zaken mee. Dat geldt ook voor de argumenten.

,,De inwoners kunnen dus aangeven wat voor hun belangrijk is, de gemeenteraad neemt een besluit”, aldus een woordvoerder van de gemeente Heerenveen. Op 8 juli neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering een besluit.

Thematisch raadsakkoord

Het meedenken over de begroting is een uitvloeisel van het thematisch raadsakkoord 2018-2022 met als titel ‘Maak het! … in Heerenveen’. Daarin is afgesproken om de samenleving zoveel mogelijk te betrekken bij de politiek.

Rondom het raadsakkoord dienden de VVD, Gemeentebelangen Heerenveen en Heerenveen in november tijdens de raadsvergadering een gezamenlijke motie in om inwoners te betrekken bij een sluitende begroting voor 2022. Die werd met vijfentwintig tegen vijf stemmen aangenomen. Alleen GroenLinks en de SP waren erop tegen.

Alle contactgegevens van de raadsleden en hun fracties staan op heerenveen.nl/gemeenteraad.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)