De Uitdaging: Leendert Veenstra zet zich 35 jaar in voor kinderen

HEERENVEEN In de rubriek De Uitdaging verhalen van mensen en de uitdaging in hun leven. Deze keer Leendert Veenstra uit Heerenveen. Hij is 35 jaar betrokken bij Stichting Europa Kinderhulp (EKH) en zet zich in voor vakanties voor kinderen.

De Stichting Europa Kinderhulp (EKH) bestaat dit jaar 60 jaar. Van deze zes decennia is Leendert Veenstra liefst 35 jaar betrokken. ,,Mijn vrouw en ik zijn begin jaren tachtig begonnen bij EKH”, vertelt Veenstra. ,,Wij woonden toen in Amersfoort. Daar vingen wij tijdens vakanties kinderen op, die aan ons werden toevertrouwd.”

Het echtpaar verhuisde halverwege de jaren tachtig naar Friesland, waar Veenstra werd gevraagd om een bestuursfunctie voor de stichting op zich te nemen. ,,De Friese vrijwilligers hadden al wel gauw in de gaten dat wij ook bij de Stichting betrokken waren. Zodoende word je al gauw gevraagd voor zo'n functie.”

 

Stichting Europa Kinderhulp

In de zomer van 1960 werden vijftig kinderen uit Letland door Jan Ploeger uitgenodigd voor een vakantie in Amsterdam. Een jaar later werd dit initiatief omgezet in de Stichting Europa Kinderhulp. Sinds die tijd hebben rond de 120.000 kinderen vakantie gevierd in Nederland.

De vakanties die EKH organiseert, zijn voor een specifieke doelgroep. ,,Het gaat om kinderen waarbij sprake is van een total verwaarlozing”, zegt Veenstra. ,,Kinderen uit gezinnen uit achterstandswijken, bijvoorbeeld. Instellingen die betrokken zijn bij deze kinderen, geven een advies of het voor een kind goed is om even weg te zijn. Via EKH wordt dan een vakantie verzorgd.”

Het gaat bij EKH niet alleen om Nederlandse kinderen. ,,Een groot deel van de deelnemende kinderen komt uit Frankrijk, Duitsland en België”, zegt Veenstra, die penningmeester is van de drie noordelijke provincies van de stichting. Bij alle reizen die worden ondernomen om de kinderen op te halen voor hun vakantie, gaat Veenstra mee.

,,Deze reizen zijn altijd een belevenis, zeker in de tijd dat de Berlijnse Muur nog stond”, herinnert het bestuurslid zich. ,,Als we de grens passeerden met de trein, stonden we zomaar een uur te wachten vanwege de controle. De douaniers keken met spiegels onder de treinstellen, waarmee ze controleerden dat geen vluchtelingen illegaal over de grens werden meegenomen. Voor de Berlijnse kinderen was dat altijd een spannend moment.”

 

Vakantieouders

Voor de kinderen is een vakantie van een paar weken georganiseerd bij vakantieouders. Deze vakantieouders hoeven niet zo heel veel te ondernemen met hun gastkinderen, zegt Veenstra. ,,Voor deze kinderen is het bieden van structuur al heel wat. Op tijd naar bed, aan tafel eten. De kinderen zijn vaak gewend aan een snauw en een knauw in hun thuissituatie.”

De weken bij een gastgezin hebben invloed op de kinderen. ,,Veel van deze kinderen, die vanaf hun zesee jaar op vakantie komen bij de vakantieouders, komen vaak timide aan, maar gaan druk weer weg. Ze fleuren helemaal op. We zien dat sommige kinderen door deze vakanties worden gemotiveerd om bij thuiskomst een studie op te pakken. Zo kiezen sommige kinderen op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan voor een hogere opleiding.”

Ook komt het voor dat relaties ontstaan vanuit deze vakanties.

De vakantieouders die in de vakanties een of twee kinderen willen opvangen, worden zorgvuldig voorbereid op hun functie. Zo krijgen ze eenmaal bezoek van twee vrijwilligers van de stichting. En na afloop is een evaluatie met de vakantieouders. ,,Je merkt dat het aantal vakantieouders afneemt”, zegt Veenstra, die naast landelijk penningmeester ook vicevoorzitter van de Regio Friesland is. ,,Veel stellen werken allebei, waardoor hun vakanties ook minder worden. De vrije weken die ze hebben, willen ze vaak samen met hun eigen gezin doorbrengen.”

 

Friesland

Het vinden van goede vakantieouders is daardoor lastiger geworden, erkent Veenstra. ,,Sommige vakantieouders slaan een jaar over. We hopen dat zij een jaar later weer gewoon aanhaken.”

In Friesland zijn zo'n 120 ouders betrokken als gastgezin. Dat aantal mag voor Veenstra wel naar tweehonderd toe. ,,Je wilt zoveel mogelijk kinderen een plek geven”, zegt hij. ,,Sommige vakantieouders willen en kunnen wel twee kinderen ontvangen, maar dat zijn uitzonderingen.”

Tijdens de vakanties worden ook zogenoemde familiedagen gehouden. Dan gaan alle buitenlandse kinderen gezamenlijk er op uit. Activiteiten met water, zoals zwemmen en vlotten bouwen, spreken dan erg tot de verbeelding. ,,Maar ook paardrijden behoort tot de bezigheden.”

Voor Nederlandse kinderen wordt ook de EKV georganiseerd. Dat is voor kinderen uit gezinnen die gebruik maken van de voedselbanken. De 'V' in de afkorting staat voor 'Vreugde', iets wat de organisatie graag wil bijbrengen bij deze kinderen. ,,Deze kinderen hebben helemaal niets. Voor hen is het goed om op vakantie te gaan, even in een hele andere situatie terecht te komen, even weg van huis”, zegt Veenstra. ,,Als zulke situaties als waar deze Nederlandse kinderen in verkeren al zo dichtbij zijn, moet je daar ook maar energie in steken.”

 

Jubileum

De stichting bestaat dit jaar officieel zestig jaar, maar is al een jaar langer actief met de vakanties. Door Corona is aan dit jubileum nog geen aandacht besteed. Veenstra hoopt dat in 2022 alsnog aandacht wordt besteed aan het diamanten feest. Deze feestelijkheden moeten niet om de stichting zelf draaien, zegt Veenstra. ,,Bij alles wat we doen, staan de kinderen centraal. Alle activiteiten die wij ondernemen, zijn gericht op een goede vakantieperiode voor de kinderen.”

(Tekst Frits Tromp)