FOTO’S | Plaatselijk Belang Meiinoar Ien uit De Knipe wil pream opknappen of vervangen en schakelt hulp van leden en dorpsbewoners in

DE KNIPE Plaatselijk Belang Meiinoar Ien uit De Knipe wil de pream die sinds jaar en dag op de waterkant in het dorp ligt opknappen.

De pream werd eerder al opgeknapt in 2018, maar verkeert momenteel in slechte staat. Vooral het skelet van de boot is volgens Plaatselijk belang dusdanig slecht, dat een een grote renovatie nodig is. Omdat dit veel geld kost, is een aantal mogelijkheden voorgelegd aan dorpsbewoners en aan leden van het Plaatselijk Belang, zo staat in De Compagnon. Dat is het weekblad voor De Knipe.

Plaatselijk Belang wil op weg naar de grote renovatie dit jaar alvast de losse houten delen van de pream vastzetten en de boot zelf in de teer zetten, vanwege de veiligheid en netheid.

Mogelijkheden

In totaal zijn er vier mogelijkheden voorgelegd. Bij eerste optie gaat het om een totale renovatie die tussen de 15.000 en 20.000 euro kost en er jaarlijks onderhoud nodig is.

Ook bij de tweede optie is jaarlijks onderhoud nodig. Alleen wordt er in dat geval een nieuwe pream gebouwd. Dat kost naar verwachting meer dan 20.000 euro.

Bij de derde mogelijkheid wordt ervoor gekozen om de pream nog een aantal jaren te laten staan en om planken vast te zetten en te verven plus teren. Daarnaast gaat deze keus ervan uit dat het wachten is tot de pream echt uit elkaar valt en moet worden afgevoerd. Deze optie kost geschat 500 euro per jaar.

Afbreken en afvoeren

Tenslotte wordt bij de vierde en laatste mogelijkheid ervan uitgegaan om de pream in zijn geheel af te breken en af te voeren. De kosten daarvan zijn onbekend.

Als gekozen wordt voor het afbreken en afvoeren, stelt Plaatselijk Belang diverse alternatieven voor. Zoals het plaatsen van een kunstwerk waarvan de kosten nog onbekend zijn.

Een andere mogelijkheid is een informatiebord plaatsen, waarvan de kosten tussen de 1000 en 2500 euro worden geschat.

Ook wordt als alternatief een picknicktafel met daarbij een alternatief voorgesteld. De kosten daarvan liggen geschat tussen de 1500 en 3000 euro.

Tenslotte wordt voorgesteld om eventueel zitbanken te plaatsen in de vorm van een pream, waarvan de kosten nog onbekend zijn of alternatieven van leden van dorpsbewoners of leden van Plaatselijk belang zelf uit te werken.