College ziet in meer dan honderd pagina’s aan zienswijzen geen bezwaar tegen zorgplan rondom Moskoupleats in Katlijk

KATLIJK Er zijn meer dan honderd pagina’s aan zienswijzen ingediend tegen het zorgplan rondom plannen voor de Moskoupleats in Katlijk.

De reacties gaan veelal over dezelfde onderwerpen: de doelgroep, de zorgzwaarte, de veiligheid voor de omgeving en de cliënten, de verkeerstoename en -veiligheid, de gevolgen voor de omliggende natuur en de houding van de initiatiefnemers. Die laatsten komen volgens sommige briefschrijvers ‘onbetrouwbaar en wispelturig’ over.

In de te verbouwen Moskoupleats komen 24 appartementen met dagbesteding. De cliënten hebben een psychische beperking. Zij hebben veel toezicht en begeleiding nodig.

Een deel van het dorp zegt bezorgd te zijn over de omvang van het zorgplan. In de Heerenveense gemeenteraad is hier al veel over gesproken. Begin maart ging de angel uit de discussie, in ieder geval in de politiek, toen zorggroep Thorp en de bouwers excuses aanboden voor de onduidelijkheden over de zogeheten zorgzwaarte van de cliënten. Die zwaarte bleek mee te vallen: categorie 1 en 2 in plaats van 3 en 4. De raad was vervolgens voor het plan.

Of dat zo blijft, is de vraag. Veel inwoners zeggen nog steeds teleurgesteld en niet tevreden te zijn.

Ook zijn er zorgen over de rol van de gemeente na de verbouw van de boerderij. Heerenveen ‘zal dan geen actieve rol spelen’, waardoor omwonenden ‘het gevoel krijgen aan ons lot te worden overgelaten, omdat er weinig controlemechanismes zijn’.

Toch zijn de zienswijzen volgens het college van B en W geen aanleiding om de vergunning te weigeren.