Plaatselijk Belang Oranjewoud vreest voor sluipverkeer als fietspaaltjes worden weggehaald en pleit voor alternatief

Plaatselijk Belang Oranjewoud heeft bij de gemeente Heerenveen bezwaar gemaakt tegen het weghalen van een aantal fietspaaltjes in Oranjewoud. Gevreesd wordt dat het weghalen van de fietspaaltjes dit leidt tot sluipverkeer door automobilisten.

De gemeente wil met het verwijderen van fietspaaltjes daar wat dat volgens de gemeente mogelijk is, veiligere fietspaden creëren. Daarbij komt dat de gemeente steeds vaker aansprakelijk wordt gesteld voor schade, omdat mensen tegen een fietspaaltje aanfietsen.

Plaatselijk Belang zegt net als de gemeente voorstander te zijn van een veilige fietsomgeving. Om de veiligheid te vergroten, stelt Plaatselijk Belang voor om bij een aantal fietspaaltjes de verlichting te verbeteren, waar dit nu in veel gevallen ontbreekt.

,,Plaatselijk Belang Oranjewoud heeft hierover contact met de gemeente. Het is nog niet bekend wanneer hierover definitief wordt besloten”, zo valt te lezen in de nieuwbrief ‘Nieuwsflits’ van Oranjewoud.