Label verkeersveiligheid Fryslân voor OSG Sevenwolden

OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer heeft als eerste middelbare school in Heerenveen het verkeersveiligheidslabel Fryslân behaald.

Het Verkeersveiligheidslabel Voortgezet Onderwijs is een kwaliteitskeurmerk en geeft aan dat een school veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie. Zo was er de Fiets APK voor de eersteklassers, had klas 2 een verkeersmarkt, voerden de derde klassers een Lagerhuis-