Vijf Friese zorginstellingen stellen extra beddencapaciteit beschikbaar om coronapatiënten op te vangen

De Friese zorginstellingen ZuidOostZorg, KwadrantGroep, Alliade, Patyna en Noorderbreedte bereiden zich voor op de volgende fase van niet-acute zorg door extra beddencapaciteit beschikbaar te stellen.

Met het realiseren van extra beddencapaciteit kunnen de zorginstellingen de uitstroom van Covid-19 patiënten uit de ziekenhuizen opvangen. Ook Covid-19 patiënten met wie het thuis niet meer gaat, kunnen worden opgenomen.

Covid-19 patiënten gaan naar het Coronacentrum Friesland in Wolvega of naar een bed op een revalidatieafdeling van een van de betrokken zorginstellingen.

Coronacentrum Wolvega 

Het Coronacentrum in Wolvega (Alliade) is er voor Covid-patiënten met een complexe zorgvraag, waarbij ziekenhuisopname niet vereist is. Het Coronacentrum schaalt per 6 december op van 13 naar 24 plekken.

Er komen 3 zogenaamde Covid-units voor patiënten die medisch toezicht en zorg nodig hebben die thuis niet geleverd kan worden. ZuidOostZorg levert 9 plaatsen (inmiddels in operatie en vol), Patyna 8 tot 18 plekken en KwadrantGroep in Berchhiem in Burgum 5 tot 10 plekken.

Noorderbreedte en Revalidatie Friesland vangen de tijdelijk en gedeeltelijke afbouw van de revalidatiezorg vanuit KwadrantGroep op om zo de uitstroom vanuit de ziekenhuizen voor niet-Covid patiënten te kunnen blijven waarborgen.

Het Friese zorgcoördinatiepunt zegt op basis van criteria te kijken waar de Covid-19 patiënten opgevangen kunnen worden. Het streven is om de patiënten de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Dat kan ook wijkverpleging of thuiszorg zijn.