FOTO'S | Akkrum krijgt wandelroute langs monumenten in groene centrum van het dorp. 'Eind 2022 hopen we deze te openen'

Akkrum krijgt een gratis ongeveer drie kilometer lange wandelroute langs monumenten die te zien zijn in het groene centrum van het dorp.

Eind januari wordt de laatste versie van de route, die onderdeel uitmaakt van de nieuwe centrumvisie van Akkrum, gepresenteerd aan inwoners. Waar en wanneer wordt nog bekendgemaakt.

,,Wij hopen dat de wandelroute eind 2022 bewegwijzerd gelopen kan worden”, zegt Kees de Boer van de stichting Akwaseum, die in 2019 het initiatief nam voor de wandelroute. ,,Ondertussen hebben ook de Fûgelwacht Akkrum en Plaatselijk Belang Akkrum-Nes het plan omarmd.”

De route die dankzij de bewegwijzering op iedere willekeurige plek kan worden begonnen in het centrum van Akkrum, voert wandelaars langs monumenten waar ook informatiebordjes bij moeten komen te staan. 

De Boer: ,,Je ervaart de groene gebieden en het vele water, waardoor het hart van Akkrum wordt gekenmerkt. Overigens kunnen wandelaars de route desgewenst ook inkorten en wordt nog onderzocht of de route ook voor mindervaliden geschikt kan worden gemaakt.”

‘Aantrekkelijk ommetje’

Met de wandelroute zegt De Boer dat de initiatiefnemers inwoners en bezoekers een aantrekkelijk ommetje willen bieden door en langs het vele groen in het centrum van Akkrum. ,,Daarnaast willen we waar mogelijk nog de biodiversiteit in deze gebieden vergroten, zoals met een meer gevarieerde beplanting en door middel van het plaatsen van nestkasten, bijenkasten en onder andere een insectenhotel.” 

Wel moeten voor de financiering van de wandelroute nog de nodige gelden bijeen worden gebracht. ,,Gelet op de enthousiaste reacties die we hebben ontvangen gaat het lukken om dat voor elkaar te krijgen. Ook van de gemeente Heerenveen ontvangen we positieve steun. Samen met de Fûgelwacht Akkrum en Plaatselijk Belang Akkrum-Nes werken we de plannen nu uit om de route te realiseren”, zegt De Boer 

De Stichting Akwaseum, een onafhankelijke denktank die adviseert en initiatieven ontwikkelt en eventueel realiseert en zich richt op het maatschappelijk belang van Akkrum, is daarnaast al langer bezig om wandelroutes te bedenken in en rond Akkrum en Nes.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)