Heerenveen Lokaal: ‘Het schiet niet op met de aanpak van damherten rondom de Schoterlandseweg’

Heerenveen Lokaal zegt niet tevreden te zijn met antwoorden van het college van B en W van de gemeente Heerenveen omtrent de aanpak van overstekende damherten rondom de Schoterlandseweg, waar regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer.

Volgens de partij van fractievoorzitter hebben de antwoorden op de vragen te lang op zich laten wachten. ,,De problematiek is dan ook niet eenvoudig zo is ook onze ervaring. Het college erkent de gevaarlijke situaties die ontstaan door het oversteken van de Schoterlandseweg door de vele damherten, maar niet bereid te zijn om er iets aan te doen. Het college zegt dat het de taak is van de provincie Friesland, omdat die eigenaar is van de Schoterlandseweg.”

Het college heeft volgens Heerenveen Lokaal toegezegd de vinger aan de pols te houden. ,,Indien een aanpak te lang uitblijft, dringt het college opnieuw aan om tot een oplossing te komen voor problemen die de damherten veroorzaken voor onze inwoners”, aldus Hartsuiker. ,,Maar het duurt ons en inwoners te lang voordat er een oplossing gaat komen en die lijkt nu weer ver weg.”