IFKS Arend Wisse de Boer triomfeert op Hegemer Mar

Heeg - Niemand kon hem maandagmiddag evenaren op de Hegemer Mar. Het skûtsje Drie Gebroeders van Arend Wisse de Boer uit Gorredijk liep als een trein op de Olympische baan. Met een snelgroeiende voorsprong, zelfs tot ruim drie minuten op de finishlijn, hield hij greep op zijn koppositie. De fans vanuit vooral Opsterland moesten evenwel ook een diepe teleurstelling verwerken. Bij de benedenwindse boei werd ’t Swarte Wief van Jaap Hofstee uit De Tynje in een gribussituatie vol in de flank geraakt. Het angstig avontuur voor de bemanning, die de opstekers van twee skûtsjes over hun dek zagen scheren, resulteerde in uitval.

Klaas Kuperus van De Zes Gebroeders uit Makkum zeilde zaterdag niet mee vanwege een kapot zwaardbout. Moest hij hierdoor de ouverture missen, maandag vormde hij – op afstand – de enige bedreiging voor de winnaar van de dag. Ook hij verzekerde zich na een goede start al snel van een tweede plaats in het dagklassement. Bij het finishen sloeg bij Kuperus in een spannende sfeer zijn fokkeloet overboord. Inmiddels heeft hij deze weer terug, dankzij een behulpzame persschipper.


De strijd speelde zich van meet af aan vooral af om de derde en vierde plaats. Loefduels tussen bijvoorbeeld Ton Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer en Geale Tadema van It  Doarp Eastermar uit Eastermar brachten fleur in de strijd. Het fraaiste duel werd pas in het zicht van de finish geleverd door Froukje Osinga van Jonge Jasper uit Franeker en Ulbe Zwaga van Waaksdom uit Joure. Evenals zaterdag pakte Froukje vlak voor de meet alsnog een positie en gaf ditmaal ‘Turbo Ulbe’ het nakijken. Zwaga moest overigens eerder een stormrondje maken om een protest te ontlopen, zodat zijn opmars zonder meer vermeldenswaard is.


Herpakken
Lucas Bouma die zaterdag met Grutte Pier uit Jorwert op een levendig IJsselmeer zich als de beste klasseerde, liep op een rustig Hegemer Mar als twaalfde binnen. Fonger Talsma, zaterdag derde en door een protest toen gedwongen naar de laagste tree, herpakte zich op Heeg. Met zijn De Jonge Jan uit Warten finishte hij als zesde nipt voor Geale Tadema uit Eastermar.


In de B-klasse won Walter de Vries van De Goede Verwachting uit Sloten voor de tweede keer. Derde werd hier Remy de Boer van De Eenvoud uit Harlingen en derde Wytse Heerschop van Woeste Anne uit Dubai: de enige ‘international’ van de vloot. Hoe heftig de strijd was, werd ook nadien pas goed duidelijk voor de jury. Bij een protestzaak tussen Hoop op Zegen van Paul de Koe en Arjen de Jong van Grytsje Obes uit Koudum ging het niet alleen om het hinderen bij een stormrondje. Ook het vloeken vormde deel van het protest als vorm van wangedrag. “It sil wol it iene ferhaal tsjin it oare wurde”.


Bijna drieklapper
In de C-klasse wist debutant Piter Jilles Tjoelker uit Earnewȃld met Sterke Yerke net geen drieklapper te maken. Hij kwam nu eens als tweede na Jan Visser van Zeldenrust uit Heeg en vlak voor Koos Lamme van Singelier uit Stavoren binnen. De  Earnewȃldsters presteerden ook prima in de klasse A-klein. De hoofdprijs kwam hier in handen van Rutger Boonstra van Hoop op Welvaart uit Sneek. Hij werd op de voet gevolgd door Age Bandstra van Avontuur uit Heeg. Brandt de Vries stelde met Swanneblom uit Earnewȃld de derde positie in het dagklassement voor zijn team veilig. In zijn kielzog volgde zijn dorpsgenoot Sjoerd Kleinhuis van De Lytse Earnewȃldster.