SKS zeilwedstrijd op IJsselmeer baanbrekend voor Jaap Zwaga

Stavoren - “Hoe letter op ‘e middei, hoe freonliker de wyn”. Douwe Azn. Visser van Grou kreeg met deze visie zaterdag de handen op elkaar voor een uitgestelde zeilwedstrijd op Stavoren. Het uurtje uitstel spaarde de spieren enigszins bij het tot windkracht 5 afzwakken van de westenwind. Niettemin vormde de zandlopersroute een zenuwbaan. Met goud voor Grou, zilver voor Jaap Lzn. Zwaga van Langweer en brons voor Albert Jzn. Visser van Lemmer. Maar ook met vette pech voor Heerenveen, Leeuwarden en Huizum.

“Ik wurd hjir hielendal gek fan. By de wedstriid op De Veenhoop doarste de kommisje neat, de striid op Earnewȃld gong net troch en jimme doarre ek net”. De woorden van Sneker schipper Jappie Dzn. Visser waren nog warm toen wedstrijdleider Piet Blaauw bij de routebespreking rustig ingreep. “Dan dogge wy in oere útstel”. De Lemster schipper adviseerde tussendoor uit te gaan van een zandloper oftewel ‘in sȃnglês’. De vraag waarmee de commissie op de ‘Starumse dei’ even worstelde, is welke natuurkracht de sterkste zou zijn bij verwachte golven met een hoogte van bijna een halve meter. “Wurde jimme werom smiten troch it wetter by de boeien of kin der syld wurde?”

Schoorvoetend

De Sneker Panschipper Jappy Visser koos als enige voor een maximale veiligheid door simpelweg niet uit te varen. Waar Joure ’s ochtends in alle vroegte als enige van de vloot al proefzeilend nog even experimenteerde bleven tot een half uur voor het tien minutenschot alle deelnemers aan de steiger. Pas nadat d’Halve Maen, Drachten en Akkrum de zeilen hesen, volgde op Sneek na de rest. Zelden is een voorbereiding voor de startprocedure zo schoorvoetend geweest.

De Grousters namen van meetaf aan de koppositie in met aanvankelijk de Huizumers in hun kielzog. Jaap Lzn. Zwaga van Langweer, die zich vorig jaar plots terugtrok als deelnemer, slaagde er ditmaal in een uitermate boeiende strijd te leveren. Met zilver voor De Swaen leverde hij een topprestatie. Het brons was voor Albert Jzn. Visser van Lemmer. Voor Akkrum, dat vorig jaar nog beukend en bonkend over het meer dieselde, klasseerden zich Klaas Westerdijk van d’Halve Maen uit Drachten en Jeroen Pietersma uit eveneens Drachten als vierde en vijfde. In het voorlopig eindklassement is er na aftrek sprake van het kleinst mogelijke verschil tussen beiden: Jeroen Pietersma telt nu 35 wedstrijdpunten en Klaas Westerdijk 36.

Kop op kont

De wedstrijd kende in Sytze Brouwer van Heerenveen en Willem Uzn. Zwaga van Leeuwarden twee zwaar aangeslagen pechvogels. Door een boute aanvaring van ‘kop op kont’ raakte bij Heerenveen het roer beschadigd en bij Leeuwarden een waterstang. Protesten van beide schippers tegen elkaar wuifde de jury van de hand, zodat ze naast de pech beiden 14 wedstrijdpunten moesten incasseren. Een protest van debuterend schipper Rinus de Jong van Joure tegen Huizum over een voorrangssituatie werd toegewezen. Voorhoedevechter Johannes Meeter boekte hierdoor eveneens 14 wedstrijdpunten. De Snekers scoorden zonder deel te nemen, volgens kloeke afspraken vooraf, evenveel punten. Zij kenden hierdoor alleen het voordeel dat hun schip geen schade kon oplopen. Geen risico, geen rekening. Maar ook geen prijs en voor het duizendkoppig publiek geen eer te behalen.

De uitslag op Stavoren heeft het grootste gevolg voor Heerenveen: van een derde plaats in het voorlopig algemeen klassement naar een zesde. De voorlopige leidersrol is voor Douwe Azn. Visser van Grou die als enige van de veertien schippers weet hoe de kampioenskrans voelt. Met 16,8 punten staat hij net boven Gerhard Pietersma van Earnewȃld die na aftrek 17,9 als totaalscore kent. Willem Zwaga van Leeuwarden blijft met 23,8 punten bij de top drie. Met slechts 0,2 punt minder dan Pieter Meeter van Akkrum en slechts 1,2 punt minder dan Albert Jzn. Visser van Lemmer blijft de strijd zenuwprikkelend voor Willem Zwaga die met een nieuwe fok furore maakt.

Tiental

Binnen zes wedstrijden hebben tien van de veertien schippers, deels door een verloren protest, nu al het maximaal aantal wedstrijdpunten achter hun naam staan: Earnewȃld, Leeuwarden, Heerenveen, Huizum, Drachten, d’Halve Maen, Sneek, Stavoren, Woudsend en Langweer. Ze mogen dit aantal van 14 slechts eenmaal in mindering brengen op de totaalscore. Het tiental kan zich komende week niets meer veroorloven aan protestabele situaties. Schril hier tegenover steken de prestaties van de Akkrumers en Lemsters af. Ze zijna achtereenvolgens  vierde en vijfde in het voorlopig algemeen klassement met 6 en 9 punten voor de slechtste wedstrijd en daarmee de meest constante factoren in de voorhoede.

 

Uitslag op Stavoren: 1. Grou,  Douwe Azn. Visser, 0,9; 2. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 2; 3. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 3; 4. Drachten, Klaas Westerdijk, 4; 5. Drachten, Jeroen Pietersma, 5; 6. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 6; 7. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 7; 8. Stavoren, Auke de Groot, 8; 9. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 9; 10. Joure, Rinus de Jong, 10; 11. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 14 (protest afgewezen); 12. Huizum, Johannes Meeter, 14 (protest verloren);  13. Heerenveen, Sytze Brouwer (protest afgewezen); 14. Jappie Dzn. Visser, Sneek (dns: did not start)