Verjonging skûtsjevloot met behoud oude familienamen

Grou - Familierelaties in steeds meer gradaties maken het skûtsjesilen van de SKS anno 2017 tot een feest voor de insiders en een puzzel voor de outsiders. Met onverholen trots verwelkomde Jan Feike Hoekstra van de Wedstriidkommisje Grou vrijdagavond de nieuwe schippers Klaas Westerdijk (d’ Halve Maen), Willem Zwaga (Leeuwarden), Jaap Zwaga (Langweer) en Sytse Brouwer (Heerenveen).

  Voor outsiders legde Hoekstra alvast een deel van de relaties uit: “Klaas Westerdyk syn heit Bouwe hat tûk west troch mei Tjitske Visser, de suster fan Douwe Visser fan De Sneker Pan, te trouwen. Sadwaande koe Klaas no skipper wurde”. In een bomvolle tent op het Halbertsmaplein herinnerde Hoekstra met een knipoog naar het verleden ook aan de glorierijke tijd waarin sommige schippers voor de strijd een afslankkuur aanwenden. “Ien skipper hie sȃn gongen: in sixpack en in hamburger deis”. Bepalend voor de sfeer was meteen dat hij iedereen een warm welkom wenste, omdat het buiten eventjes pijpenstelen regende. “Elk moat droech stean kinne”. Voor de Grouster Kommisje betreft 2017 het laatste jaar waarin de organisatie nog aldoor rekening moet houden met het niet compleet verwezenlijken van het plan voor De Bird. “De wȃl moat him earst noch sette, sadat De Bird noch net by de rûte sit”. Een groot applaus ontlokte burgemeester Ferd Crone bij het benoemen van de inzet van alle vrijwilligers, waarbij ook Jan Feike Hoekstra, bij twee recente branden in Grou. “Helpen waar je hulp kunt bieden. Dat is waar het echt om gaat in het leven”. Toen hij vervolgens stelde dat Grou Leeuwarden is en Leeuwarden ook Grou kreeg hij de hete adem van de aanwezigen in het gezicht met een humoresk weglachend ‘oei-oei-oeh’-geroep. Als een kundig bestuurder verwees hij snel naar de dozen met haring die ‘Leeuwarden’ ook dit jaar weer ter beschikking stelt aan schippers en bemanningsleden. Hij zette helemaal de toon met een Fries citaat: “Ik winskje de skippers in kûgeltsje wyn ta’’. Fleurig pakten Sylkeninginne Martha Dijkstra en haar nicht en hofdame Sisca Spijkstra daarna uit met ‘haring uit de hoofdstad’, namens de gemeente. Zwart vleugeltje “De ȃlde nammen komme werom”, aldus SKS-voorzitter René Nagelhout over de entree van het nieuwe kwartet schippers. De skûtsjefamilie stond, met een langdurig warm applaus, ook stil bij het overlijden van erelid Johan Modderman uit Leeuwarden en voormalig schipper Meindert de Groot uit Stavoren. Diens zoon en opvolger aan het helmhout Auke de Groot zal de komende veertien dagen op het Súdwesthoekster skûtsje met een zwart vleugeltje in de top van de mast zeilen. “Ta neitins oan him”. Lid van verdienste Vanwege velerlei verdiensten over een lange reeks van jaren benoemde het SKS-bestuur Berend Mink uit Grou tot lid van verdienste. In het bijzijn van honderden getuigen overhandigde René Nagelhout hem de herinneringsspeld die hierbij behoort. Berend Mink is laatstelijk schipper op d’Halve Maen geweest, maar hij is feitelijk een levenlang actief bij het skûtsjesilen betrokken geweest. Hij is mede vormgever van de traditie die volgens Nagelhout ook in het kader van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd blijft zoals die is. “Wy wolle ússels bliuwe”. Zijn woorden waren nog warm toen plots de stroom uitviel. Het tevoorschijn toveren van de museale ‘pet fan Fokke Wykstra’ deed wonderen. In het volle licht trok Mink zijn opvolger Klaas Westerdijk het meest veilige startnummer voor de walstart op De Veenhoop: 1. Met Huizum op een tweede plaats belooft dat nu al een topdag te worden voor de jongste schippers. Nieuweling Sytse Brouwer van Heerenveen kende bij de loting ook de pet van plezier: vijfde starter op De Veenhoop en daardoor tiende op Earnewȃld. Zijn bemanning is met een gemiddelde leeftijd van 25,6 jaar vrijwel zeker de jongste van de vloot. Startvolgorde komende maandag op De Veenhoop: 1. Drachten, d’Halve Maen; 2. Huizum; 3. Leeuwarden; 4. Drachten; 5. Heerenveen; 6. Earnewȃld; 7. Sneek; 8. Lemmer; 9. Grou; 10. Woudsend; 11. Joure; 12. Stavoren; 13. Langweer; 14. Akkrum Startvolgorde komende dinsdag op Earnewȃld: 1. Akkrum; 2. Langweer; 3. Stavoren; 4. Joure; 5. Woudsend; 6. Grou; 7. Lemmer; 8. Stavoren; 9. Earnewȃld; 10. Heerenveen; 11. Drachten; 12. Leeuwarden; 13. Huizum; 14. Drachten, d’Halve Maen. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)