De Sneeker Pan overtuigend eerste

VEENHOOP - Onder ideale zeilomstandigheden heeft Douwe Jzn. Visser van Sneek maandag de tweede SKS-wedstrijd op zijn naam geschreven. Komend vanaf de laatste startplaats in het Grytmansrak sloeg hij, na twee rondes als middenmooter, in de slotfase zijn definitieve slag.

De eindfase in het Grytmansrak kreeg een dimensie extra, doordat er pas na het stuurboord ronden van een boei in het achterste deel van het rak op nummer kon worden gefinished. De Akkrumers, die bij de start al een haantje-de-voorste rol vertolkten, wisten over bijna de totale wedstrijd de koppositie te behouden. Tot de laatste twee rakken bleef Alco Reijenga van Heerenveen hun meest geduchte concurrent. Opmerkelijk was de positionering van Stavoren. Auke de Groot, dertiende bij de start, wist met vernuftig zeilen als zesde de eerste hoge boei te ronden en als vijfde de lage boei. Hij zou, opnieuw met oud-schipper Pieter Brouwer als adviseur aan boord, uiteindelijk als vierde binnenlopen. Na korte loefduels tussen Drachten, Lemmer, Leeuwarden en Earnewȃld in het eerste opgaande rak moest Jeroen Pietersma van Drachten het deze keer afleggen in een verwoede concurrentiestrijd. Hij rondde nog net voor Lemmer als dertiende de hoge boei, maar sloot daarna de hekken. Met vereende kracht slaagde hij er alsnog in als negende binnen te lopen met zijn broer Gerard als schipper van Earnewȃld op twee posities achter zich. Door een aanvaring tussen Lodewijk Hzn. Meeter van Huizum en Earnewȃld in de slotroute moest de wedstrijd voor de Huizumers als verloren worden beschouwd. Schipper Meeter erkende later zijn fout voluit waarbij de opsteker van zijn schip het Earnewȃldster skûtsje van achteren raakte. De verkromming van zijn eigen opsteker maakte dat hij niet meer veilig kon finishen. Dankzij een redelijk constante windkracht drie kon er prima worden gezeild. Een groot deel van het publiek dat anders op het terras voor Hotel Iesicht plaatsneemt, mocht voor de eerste keer een kuipstoeltje innemen op een groot ponton voor het hotel. “In best grutte bak”, zo verzekerde wedstrijdleider Albert de Vries van de commissie Drachten-De Veenhoop bij de routebespreking. Het ponton werd door de ondernemers Jongsma en Sterk uit Drachten naar de wedstrijdlocatie gesleept. Nieuw was dit jaar dat de Veiligheidsregio, aldus De Vries, extra veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. “Dy wurdt yn alles wat strakker. Wy ha der allinne op ‘e eftergrûn mear en mear mei te krijen”. Ook door voorwerk van de gemeente Smallingerland kon er veilig in het Grytmansrak worden gefinished. Het publiek reageerde verheugd op het niet meer hanteren van de klok als middel het dagklassement vast te stellen aan de hand van de zeiltijd. Groot voordeel hierbij was dat de uitslag direct duidelijk was.   Dagklassement tweede wedstrijd SKS: 1. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 2. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 3. Heerenveen, Alco Reijenga; 4. Stavoren, Auke de Groot; 5. Langweer, Johannes Meeter; 6. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 7. Grou, Douwe Azn. Visser; 8. Joure, Dirk Jan Reijenga; 9. Drachten, Jeroen Pietersma; 10. Drachten, Berend Mink; 11. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 12. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 13. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter, 14. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter (DNF: Did Not Finish). (Foto's: Pier van der Heide/Tekst: Jelle Raap)