Gemeenten aangespoord voor extra opvangplaatsen

DOKKUM - Friese gemeenten moeten flink aan de bak om dit jaar voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen te bieden. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er in Fryslân dit jaar in totaal circa 7500 opvangplaatsen nodig. Hiervan zijn bijna 5000 al bestaand of in voorbereiding. De provinciale regietafel roept per brief alle gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen en tijdig voor voldoende opvang te zorgen.

De brief is vandaag aan de Friese gemeenten verstuurd. De regietafel bestaat uit de voorzitters van de Vereniging van Friese Gemeenten en de Veiligheidsregio, het COA, nog vier burgemeesters en voorzitter Commissaris van de Koning John Jorritsma. Het cijfer van 7500 opvangplaatsen is door het COA gebaseerd op de voorziene landelijke instroom van vluchtelingen. Dit betekent een forse uitbreiding van de opvangcapaciteit in Fryslân. De al geplande nieuwe opvangplaatsen zijn niet allemaal op korte termijn beschikbaar, terwijl die behoefte er wel is. Pas vanaf de zomer zijn de eerste nieuwe asielzoekerscentra te gebruiken. Al eerder zijn extra plaatsen nodig. Vandaar dat de regietafel de gemeenten niet alleen oproept om voor meer plaatsen te zorgen, maar ook dat deze er op korte termijn komen. De regietafel vindt dat elke gemeente een bijdrage moet leveren. Komen er niet op tijd voldoende plekken bij of gaan statushouders niet snel naar reguliere woonruimte, dan is opnieuw kortdurende crisisnoodopvang in sporthallen noodzakelijk. Terugkijkend op de ervaringen van afgelopen herfst vinden de overheden zo’n alternatief ongewenst.