Advocaat familie Weiler spant kort geding aan tegen Anton Eizema: ‘Woning terug, koopsom terug’

HEERENVEEN - Advocaat Bart Korvemaker spant namens de familie Weiler een kort geding aan tegen Anton Eizema.

Dat dient op donderdag 20 december om 9.15 uur in Leeuwarden.

Inzet van het kort geding die draait om de half oktober onbewoonbaar verklaarde woning aan Het Meer is: ‘Woning terug naar de heer Eizema, koopsom terug naar de bank’.

Eerder nog verwachtte advocaat Jan Bos van Eizema nog er in der minne uit te komen met Korvemaker. ,,Er moest van de kant van de familie Weiler echter nogal wat water bij de wijn. Daarop is de schikking mislukt”, zegt Korvenmaker.

,,Een gewone procedure duurt anderhalf tot twee jaar. Het kan niet al die tijd doorgaan zoals nu het geval is. Voor de overzichtelijkheid van het kort geding is de inzet daarom woning terug naar Eizema en koopsom terug naar de bank. Dan is de familie Weiler verlost van de hypotheeklast. En wellicht dat in een later stadium dan alsnog een procedure volgt om de al gedane investering van 18.000 euro in de woning terug te vorderen.”

‘Standpunten haaks op elkaar’

Advocaat Bos laat ondertussen doorschemeren vertrouwen te hebben in een goede afloop van het kort geding voor Eizema.

,,Als het gaat om dwaling zal dat geen stand houden. De Weilers hebben bewust een kluswoning gekocht. Daarnaast is de gedane rapportage in mijn ogen onvolledig. Verder denk ik dat de volledige koopsom niet terug zal hoeven. In een kort geding zal het altijd om een voorschot van de koopsom gaan.”

Waarom het in der minne schikken niet is gelukt, laat Bos in het midden. ,,Daar mag ik vanwege het tuchtrecht niets over zeggen. Maar houd het er maar op dat een schikking onoverkomelijk is als de standpunten van beide partijen haaks op elkaar staan.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)