INGEZONDEN | ‘Als ik naar mijzelf kijk ga ik fors meer betalen namelijk, doordat ik mijn afval al scheid’

HEERENVEEN - Kees van der Laan stuurde een ingezonden brief omtrent de donderdag in de raad aangenomen plannen om per 1 januari 2019 per kilo te betalen voor huisvuil.

Hieronder de tekst van Kees van der Laan over dit zogenaamde Diftar+ onderwerp.

De gemeenteraad wil dat burgers hun afval beter gaan scheiden en om dit te bewerkstelligen gaat men in 2019 een nieuw systeem invoeren, genaamd Diftar+

Bedoeling is om burgers bewuster hun afval te laten scheiden. Hoe? Door het legen van de groene container gratis te maken en het legen van de grijze container extra te belasten. Momenteel zijn de kosten voor het legen van de grijze container vastgesteld op € 6,50 en voor de groene container op € 0,50 en aan vastrecht betaald iedere huishouden een bedrag van € 154,- per jaar.

In 2017 is de hoeveelheid afval per inwoner door frequentiewijziging van 2 naar 3 weken gedaald van 168 kg naar 139 kg. Naar de reden van deze grote daling (29 kg!!!) is kennelijk geen onderzoek gedaan, daar er niks over te vinden valt in de stukken die online staan.

Wat wel opviel in die periode is dat het straatbeeld werd ontsierd door overvolle containers en verwaaiing van afval. Na veel commotie vanuit de samenleving (gezinnen konden simpelweg hun afval niet kwijt in de container per 3 weken) is de ledigingsfrequentie weer bijgesteld naar 2 weken. Verwachting is nu dat de hoeveelheid afval zal stijgen naar 156 kg per inwoner. Een verklaring hiervoor is ook niet gegeven. Gaan we nu met zijn allen plots weer meer afval weggooien omdat de container vaker bij de weg kan staan??

Uit sorteeranalyses blijkt verder dat de aangeboden hoeveelheid afval voor meer dan de helft bestaat uit gft, glas, textiel en papier. Kennelijk is er geen onderzoek naar plastic gedaan, want in mijn container zit toch ook een groot deel plastic. Een vraag vanuit de samenleving om hiervoor speciale verzamelpunten voor in te richten, of een extra container per huishouden kan om technische redenen niet worden gehonoreerd.

Uitgangspunt van de nieuwe tarieven is dat we per inwoner hetzelfde gaan betalen. Om welke inwoners het nu gaat is ook niet helemaal duidelijk. Doet iedereen mee? Zuigeling tot bejaarde?

De verwachting van de gemeente voor 2019 is dat men per inwoner 22 kg per ledigingsronde gaat inleveren. Nu weet ik niet wat een ander in de container gooit, maar ik weet zeker dat in mijn container minimaal 50 kg zit, voordat ik hem bij de weg zet.

En waarschijnlijk wel meer. Ik zet hem namelijk niet eerder bij de weg dan dat hij nokvol zit. Ik ga er ook nog af en toe in staan zodat er nog meer in kan. Afval scheiden doe ik al, al moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen dat ik in de zomermaanden geen fruitafval in de groene container gooi. Dan sla ik zomaar even over ivm de invasie fruitvliegjes die mijn groene container anders teisteren en die mij achtervolgen tot in huis zodra ik de container heb geopend.

Wat ik mis in het verhaal van de gemeenteraad is de hoeveelheid ledigingen per huishouden per jaar. Dat de totale hoeveelheid aangeboden afval, gedeeld door het aantal inwoners op een aantal kilogram uitkomt kan iedereen wel berekenen.

Er staat echter nergens hoe vaak een container bij de weg staat. Momenteel wordt de prijs die de burger betaald voor het aanbieden van huisvuil namelijk grotendeels bepaald door de frequentie van het aanbieden. Ik zie genoeg containers die lang niet vol zijn, maar die gewoontegetrouw elke 2 weken bij de weg staan.

Door straks per kilo te gaan belasten en hiermee te impliceren dat je minder gaat betalen als je verantwoord met je afval omgaat is in mijn optiek te kort door de bocht. Het klopt deels, maar je gaat wel de rekening verleggen van de burgers die nu niks aan het scheiden van afval doen naar degenen die nu al verantwoord hun afval aanbieden.

Als ik naar mijzelf kijk ga ik fors meer betalen namelijk, doordat ik mijn afval al scheid en doordat ik de container pas bij de weg zet als hij volledig vol zit. Afgelopen jaar heb ik mijn grijze container 5x bij de weg gezet en de groene 2x. Dat de groene 2x bij de weg stond komt meer door hygiënische redenen dan dat hij vol zat trouwens.

Maar als ik hem niet zou legen zou er een groentetuin in mijn container groeien namelijk. Als ik met een frequentie van 6x per jaar mijn grijze container aanbied (50 kg inhoud) en 2x de groene dan betaal ik per jaar € 40,- aan variabele kosten. Komt aardig overeen met een gezin van 4 dat 26 keer per jaar hun container bij de weg zet. Die betalen per gezinslid dus in de situatie 2018 ongeveer hetzelfde.

In de nieuwe situatie ga ik er fors meer voor betalen. 6x50 kg x 0,25 = €75 +€ 6,- ledigingskosten wordt € 81,- Een verhoging van meer dan 100%, terwijl er straks inwoners zijn die erop vooruitgaan die nooit aan afvalscheiding hebben gedaan. Die betalen momenteel voor 26 ledigingen, waarbij er minder dan 22 kg in de container zit, € 169,- per jaar.

Stel dat ze gemiddeld per lediging 18 kg aanbieden dan hoeft men nog maar € 143,- per jaar te betalen. Een besparing van € 26,- Die kosten gaan dus betaald worden door burgers die nu al verantwoord hun afval aanbieden. Dat je mensen gaat belonen voor het minder aanbieden van afval begrijp ik en dat zal ik ook altijd aanmoedigen.

Dat je burgers die al bezig zijn met het verantwoord aanbieden van hun afval nu extra gaat belasten daar begrijp ik geen snars van en ik begrijp op basis hiervan ook niet waarom de tekst “afval scheiden loont” wordt gebruikt voor deze campagne. Dit is als het korting geven bij het afsluiten van een nieuw contract bij een energiemaatschappij en tegelijkertijd de kosten te verhogen bij je bestaande klanten.