Plaatsing eerste van honderdzestig zonnepanelen op gemeentelijke pand Werkstate feit

HEERENVEEN - Wethouder Zoetendal heeft vanmiddag de eerste van honderdzestig zonnepanelen geplaatst op het gemeentelijke pand Werkstate aan de Trambaan.

De zonnepanelen worden aangebracht door Zonel Energy uit Bosch en Duin en kunnen straks volgens de gemeente Heerenveen ongeveer veertigduizend kWh aan energie opwekken. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van ongeveer elf huishoudens. Dat moet ertoe leiden dat er jaarlijks ongeveer vierentwintigduizend kilo minder aan CO2 wordt uitgestoten.

Het pand Werkstate heeft een energielabel A en is energiezuinig. Door het plaatsen van de zonnepanelen wordt het pand volgens de gemeente nog duurzamer gemaakt en gaat de energierekening omlaag.

Wethouder Jelle Zoetendal: ,, Door het aanbrengen van de zonnepanelen dragen wij bij aan onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.”

Regionale Energiestrategie

De gemeente Heerenveen werkt mee aan de voorbereidingen van de Regionale Energiestrategie. Doel hiervan is om Friesland in 2050 energieneutraal te maken.

Zoetendal: ,,Dat doen we door energie te besparen en over te schakelen op duurzame energie. De Regionale Energiestrategie moet meer inzicht geven in waar deze duurzame energie wordt opgewekt.”

De gemeente Heerenveen noemt ‘dubbel ruimtegebruik’ belangrijk. ,,Het plaatsen van zonnepanelen op daken is daar een goed voorbeeld van.”

Ook op de gemeentewerf komen in het eerste kwartaal van 2019 zonnepanelen. Op het gemeentehuis liggen al zonnepanelen. Dat wordt op een later moment nog uitgebreid.