Econvert Climate en Energy BV legt Lokale Energie Markt aan voor de bedrijventerreinen Kagerweg en De Pijp in Beverwijk

HEERENVEEN - Econvert Climate en Energy BV uit Heerenveen gaat in opdracht van de Omgevingsdienst IJmond aan de slag met de realisatie van een Lokale Energie Markt voor de bedrijventerreinen Kagerweg en De Pijp in Beverwijk.

Sinds 2011 werken ondernemers onder de noemer GreenBiz IJmond op deze terreinen samen aan verduurzaming van eigen bedrijf en het bedrijventerrein.

In Lokale Energie Markt (LEM) worden vraag en aanbod van de lokale deelnemers bij elkaar gebracht en kunnen de deelnemende bedrijven elkaars opgewekte energie gebruiken.

„De marges in de energieketen vloeien daarmee niet weg maar worden in het gebied gebruikt voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming.”