Petitie SP rondom afvalplannen wethouder Van Veen maakt tongen los, FNP zinspeelt op indienen amendement bij raadsvergadering

HEERENVEEN - De petitie van de SP Heerenveen ‘Geen klikokiloknaller zonder goede restafvalscheiding’ heeft de tongen flink losgemaakt op de Facebookpagina van de Heerenveense Courant.

Zo heeft de FNP al laten weten om bij de raadsvergadering van maandag 26 november waarin het afvalplan aan bod komt met een amendement te komen. In de vergadering komt daarnaast ook een variant voor het veelbesproken kantelslot aan bod. Dat kantelslot kost volgens de huidige plannen ongeveer veertig euro.

Waar wethouder Van Veen met het plan kwam om te voldoen aan de de VANG-verplichting waarbij elke Nederlandse gemeente in 2020 volgens het principe Van Afval Naar Grondstof is verplicht om het aantal kilo’s afval per huishouden terug te dringen naar honderd kilo verbrand afval per persoon per jaar, wil de FNP eerst dat het goed wordt uitgelegd aan inwoners. Momenteel is het aantal kilo’s ongeveer honderdzestig kilo verbrand afval per persoon per jaar in Heerenveen.

‘Proefperiode van een jaar’

,,As FNP wolle we graach in proefperioade fan in jier wêryn oantoant wurde kin wat de gefolgen wêze kinne foar it ynfieren fan it berekkenjen per kilo. Dus earst in proef oer de hiele gemeente en dêrnei in beslút nilmme”, stelt Ate Eijer namens de FNP op onze Facebookpagina.

‘Extra kosten’

De SP zegt dat door het per kilo te betalen voor huisvuil in de gemeente, dat als het aan wethouder Van Veen per 1 januari wordt ingevoerd: ,,Inwoners worden opgezadeld met extra kosten voor de afvalverwerking, dat het opvalt dat in nabijgelegen gemeenten wel mogelijkheden zijn voor het scheiden van plastic en blik van het restafval (gemeente Smallingerland), dat de kosten van een slot om illegale dump in de kliko te voorkomen door inwoners zelf betaald moet worden en dat inwoners bij dit proces niet zijn betrokken.”

De partij wil dat inwoners de mogelijkheid hebben om van de gemeente Heerenveen plastic, blik en luiers gratis gescheiden aan te kunnen bieden.

,,Zodat alleen het echte restafval in de grijze container aangeboden hoeft te worden. Daarnaast willen wij een gratis slot voor de grijze container.”

Volgens de SP wordt de kiloprijs voor het restafval in de grijze container ongeveer 0,25 cent en moet daarnaast een euro per lediging worden betaald. Terwijl het slot ongeveer veertig euro kost. ,,De gemeente wil geen scheiding van plastic en blik invoeren.”

Groene container en stort

In de raad komt ook het voorstel van wethouder Van aan bod om straks het meeste afval gratis naar de milieustraat van Omrin in Heerenveen te kunnen brengen. ,,Waar wel voor betaald moet blijven worden is grof huisvuil en ongescheiden bouw- en sloopafval.”

Daarnaast zet Van Veen in op het kosteloos legen van de groene container. Dat kost nu nog vijftig cent per leging.

Ook meepraten over dit onderwerp? Kijk dan op Facebook Heerenveense Courant.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)