Plan voor uitbreiding Utingeradeelhal met zaal en toneelaccomodatie aan bod in algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Akkrum-Nes

AKKRUM - De plannen om de Utingeradeelhal in Akkrum uit te breiden met een zaal en toneelaccommodatie komt donderdag aan bod in de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes. De vergadering begint om 20.00 uur en is in De Lantearne aan de Dringelstrjitte 13 in Akkrum.

Het bestuur van de stichting Sport- en Activiteitenhal Utingeradeel heeft voor ogen om aan de westzijde van de sporthal een zaal te realiseren die als multifunctioneel podium en bijeenkomstruimte kan dienen.

De zaal wordt ongeveer een derde van de bestaande hal en moet plaats bieden aan tweehonderd tot tweehonderdvijftig personen.

,,We hebben al concrete ideeën en hebben er ook al met de gemeente over gesproken. We moeten we bij de Akkrumers nog draagvlak zoeken”, zegt stichtingsvoorzitter Piet Dijkstra.

Investering

De totale investering bedraagt ongeveer 600.000 euro. Achter de schermen wordt al hard gewerkt om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen.

,,Van de gemeente Heerenveen moeten we de plannen concreter maken. Feit is dat B en W op de hoogte is”, zegt Dijkstra. Begin 2019 hoopt hij het definitieve plan klaar te hebben. ,,Hopelijk kan dan begin 2020 de bouw beginnen. Wij denken dat het nodig is, omdat een dergelijk onderkomen er nu niet is in Akkrum.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)