Lezing Tiemen Stuiver bij de Odd Fellows over de jubilerende Maatschappij van Weldadigheid

HEERENVEEN - Tiemen Stuiver geeft dinsdag 27 november vanaf 20.00 uur een lezing verzorgen over de Maatschappij van Weldadigheid, die haar 200-jarig jubileum viert.

De lezing is aan de Herenwal 10 in Heerenveen en is een initiatief van de Odd Fellows.

De Maatschappij van Weldadigheid heeft als uitgangspunt: ‘Het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Om het doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), met de bedoeling de bedeelde op te leiden tot zelfstandige boer. Plaatsing gebeurde op vrijwillige basis na een verkregen aanbevelingsbrief van een afdeling dan wel subcommissie.

Meer informatie via Theo Huisman 0513-413328.