Petitie SP Heerenveen rondom plannen gemeente betaling per kilo huisvuil

HEERENVEEN - De SP Heerenveen is onder de noemer 'Geen klikokiloknaller zonder goede restafvalscheiding' een petitie gestart rondom plannen om per kilo huisvuil te betalen in de gemeente Heerenveen. 

De SP Heerenveen is onder de noemer 'Geen klikokiloknaller zonder goede restafvalscheiding' een petitie gestart rondom plannen om per kilo huisvuil te betalen in de gemeente Heerenveen. 

De SP zegt dat door de inzameling, die als het aan wethouder Van Veen per 1 januari wordt ingevoerd: ,,Inwoners worden opgezadeld met extra kosten voor de afvalverwerking, dat het opvalt dat in nabijgelegen gemeenten wel mogelijkheden zijn voor het scheiden van plastic en blik van het restafval (gemeente Smallingerland), dat de kosten van een slot om illegale dump in de kliko te voorkomen door inwoners zelf betaald moet worden en dat inwoners bij dit proces niet zijn betrokken.”
 
De partij wil dat inwoners de mogelijkheid hebben om van de gemeente Heerenveen plastic, blik en luiers gratis gescheiden aan te kunnen bieden.

,,Zodat alleen het echte restafval in de grijze container aangeboden hoeft te worden. Daarnaast willen wij een gratis slot voor de grijze container.”

Volgens de SP wordt de kiloprijs voor het restafval in de grijze container ongeveer 0,25 cent en moet daarnaast een euro per lediging worden betaald. Terwijl het slot ongeveer veertig euro kost. 

,,De gemeente wil geen scheiding van plastic en blik invoeren.”

De plannen om per kilo huisvuil te betalen worden op 26 november besproken in de raad. 

Duurzaamheidsambitie

Met de nieuwe manier van inzamelen zegt de gemeente de hoeveelheid afval te willen terugdringen dat nu in de sortibak wordt gegooid, maar daar niet in thuishoort.

Zoals textiel, glas, GFT-afval en bijvoorbeeld elektrische apparaten. Wat wel in de grijze container thuishoort, is plastic, drankkartonnen en metalen zoals dopjes en andere kleine metalen.

Het afval scheiden past volgens wethouder Van Veen binnen de duurzaamheidambitie van de gemeente Heerenveen.

Elke Nederlandse gemeente is verplicht om in 2020 volgens het principe Van Afval Naar Grondstof (VANG) het aantal kilo’s afval per huishouden terug te dringen naar honderd kilo per jaar. Nu zit dat rond de honderdzestig kilo per jaar in Heerenveen.

Klik hier voor de petitie.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)