Douwe Annema: ‘Wees niet bang om vrijwilliger te worden, je helpt elkaar en doet het samen’

HEERENVEEN - Op weg naar de vrijwilligersprijs van 2018 staat deze week Douwe Annema centraal.

Caleidoscoop interviewde Annema voor de Heerenveense Courant bij aanloophuis Oer de Brêge aan de Herenwal in Heerenveen. Dit op speciaal verzoek van hem.

Annema is er secretaris van het bestuur en van de publiciteitscommissie. Hij geeft in die hoedanigheid geregeld presentaties bij andere instellingen en organisaties om te laten zien wat het aanloophuis is en doet. In het bestuur van het aanloophuis zijn meerdere kerken vertegenwoordigd. Daarnaast is Annema secretaris bij de PKN-scriba van de algemene kerkenraad.

In Oudeschoot, het dorp waar Annema woont, zit hij onder andere in de redactie van de dorpskrant het Skoatter Doarpsnijs. Hier schrijft hij zo nu en dan kopij voor, helpt soms met het drukken, vouwen en nieten. Dat doet hij samen met een aantal andere vrijwilligers. Ook zorgt hij dat de adverteerders betrokken blijven. Dit laatste doet Annema door hen samen met andere leden van de redactie persoonlijk te benaderen.

,,Dat werkt altijd zo goed”, zegt Annema met een grote lach op zijn gezicht, die ook penningmeester is van de Skoatter Krystmerke. De coördinatie van de boekenmarkt tijdens de Skoattermerke is eveneens in zijn handen.

Het hele jaar door brengen mensen uit de regio boeken bij Annema thuis. Op de dag zelf geniet hij van het enthousiasme waarmee al die vrijwilligers op deze dag bezig zijn.

Eenmaal per maand wordt er in deze kerk ‘Samen aan Tafel’ gehouden. Diverse vrijwilligers koken dan een maaltijd voor ongeveer veertig mensen. Annema doet hier hand-en-spandiensten.

Hoeveel uren per week bent u hiermee bezig?

,,Dat valt genoeg mee. Alles met elkaar zo’n zes tot tien uur per week.”

Wat is uw motivatie om vrijwilligerswerk te doen?

,,De omgang met de mensen, de verschillen in de mens. Ik kan genieten van het kijken naar en het observeren van mensen. Juist deze verschillen geven een uitdaging om een ieder bij het organiseren van activiteiten te betrekken.”

Wat is uw beste herinnering aan het vrijwilligerswerk?

,,Die moet nog komen.”

Kunt u in twee zinnen vertellen waarom mensen bij uw organisatie vrijwilligerswerk zouden moeten doen?

,,Overal zijn vrijwilligers nodig. Zo stond onlangs in een regionale krant een verhaal van een arts. Hij vertelde daarin dat ieder mens eigenlijk een paar uur vrijwilligerswerk in de week zou moeten doen als medicijn. Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor een ander.”

Wat zou u kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen?

,,Wees niet bang om vrijwilliger te worden, je helpt elkaar en doet het samen.”

Met welke bekende Nederlander zou u weleens vrijwilligerswerk willen doen en waarom?

,,Met niemand. Ik werk het liefst samen met de gewone mens.”