Advocaat familie Weiler: ‘Onderzoeksrapport rondom onbewoonbaar verklaarde woning Het Meer pakt uit in voordeel van mijn cliënten’

HEERENVEEN - De advocaat van de familie Weiler stelt dat het onderzoeksrapport rondom de onbewoonbaar verklaarde woning aan Het Meer in het voordeel van zijn cliënten uitpakt.

In het rapport van Ingenieursburo Meijer en Joustra uit Heerenveen wordt onder andere gesteld dat ‘de totale samenhang van deze woning is niet deugdelijk. De wanden, vloeren en de kapconstructie hebben geen tot weinig samenhang en zijn slecht verankerd’.

Ook blijkt uit het onderzoeksrapport dat op de verdieping alle betimmeringen zijn verwijderd en dat daardoor aan het zicht is gekomen dat er brand is geweest in de woning. De vloerbalken, vloerdelen en houten spanten zijn deels ingebrand.

De onderzoekers stellen dat: ‘De kapconstructie ter plaatse van de rechterzijgevel niet van origine is en waarschijnlijk is hersteld na de brand. De gemetselde schoorsteen draagt grotendeels af op het aangebrachte halfspant wat na de brand is aangebracht. Dit spant is veel te licht gedimensioneerd. Tevens zitten er in dit dakvlak gordingen die in de zwakke richting belast worden en ook veel te licht zijn gedimensioneerd. Door het weghalen van de betimmeringen en de lichte scheidingswanden op de verdieping is de samenhang die er nog was, uit de woning verdwenen en is de rechterzijgevel gaan wijken’.

‘Geen blaam’

Hoewel de uitkomsten aantonen dat de familie Weiler aan het klussen is geweest in de woning en dat daardoor een acute situatie is ontstaan voor wat betreft de staat van de woning, treft de Weilers volgens hun advocaat Bart Korvemaker geen blaam. ,,Iedereen mag dit soort klussen doen in de eigen woning. Alleen kwam in dit geval aan het licht dat de samenhang van de woning zwak was. Het argument van de heer Eizema geen stand houdt.”

Eizema, die de woning verkocht aan de familie Weiler, zelf liet eerder in de Heerenveense Courant weten dat de familie Weiler dragende muren zou hebben verwijderd en had gewaarschuwd om dat niet te doen. ,,Dat hebben ze wel gedaan. Het leidde tot een prachtige grote woonkamer. Alleen is het huis daardoor dus wel instabiel gebleken.”

Kort geding

Korvemaker heeft begin deze week contact gehad met Jan Bos van Arie Brink Advocaten uit Heerenveen. Hij treedt op namens Eizema. ,,Ik heb de advocaat van de heer Eizema gezegd dat ik deze week duidelijkheid wil en dat anders een procedure volgt. Daarnaast speel ik met de gedachte voor een kort geding rondom een voorschot op de koopsom die wij terugeisen. Normaal gesproken doe ik dat niet. Maar de familie Weiler zit financieel aan de grond en leidt nu een nomadenbestaan. Dus je moet wat.”

Inzamelingsactie

Ondertussen loopt er ook een inzamelingsactie voor de familie Weiler om hen financieel te ondersteunen. Doneren kan naar NL96 RABO 0333 9943 53 ten name van M. Weiler.

‘Gekleurd rapport’

Advocaat Jan Bos van Arie Brink Advocaten uit Heerenveen stelt namens Anton Eizema dat het een gekleurd rapport betreft dat in opdracht van de familie Weiler is opgesteld. ,,Het is dus geen onpartijdig rapport. Daarnaast is het niet geschreven om het geschil te beslechte. Wel bevat het aanknopingspunten. Er zal echter een uitgebreider en onafhankelijk rapport moeten komen om te zien of de koop nietig verklaard moet worden.”

Daarnaast stelt Bos dat Eizema geen weet had van de staat waar de woning in verkeerde. ,,Verwijtbaarheid is dan ook niet aanwezig. Daarnaast heeft Eizema te goeder trouw gehandeld. Voor hem is dit ook nieuw.”

De advocaat van Eizema denkt er bovendien nog steeds uit te kunnen komen met Korvemaker. ,,We zijn nog steeds in gesprek. Dat verdient mijn voorkeur. Als de heer Korvemaker nog anderhalve week kan wachten, denk ik dat wij er in der minne wel uitkomen.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)