Gerechtshof: ‘Wilde Wietze-dip Royal Smilde maakt geen inbreuk op Heks’nkaas Levola’

HEERENVEEN - Het gerechtshof heeft Royal Smilde Foods in het gelijk gesteld rondom een in 2014 gestarte juridische procedure door Levola.

De producent van Heks’nkaas stelde dat haar product auteursrechtelijk beschermd is en dat de Wilde Wietze-dip van Royal Smilde daar inbreuk op zou maken.

Levola klaagde Royal Smilde aan en verloor in eerste aanleg. Ook in het hoger beroep is Levola in het ongelijk gesteld. Het gerechtshof stelde vragen aan het Europese Hof van Justitie, het hoogste rechtscollege in Europa, waaronder de vraag of smaak auteursrechtelijk beschermd kan zijn.

Nu blijkt dat de smaak van voedingsproducten niet auteursrechtelijk beschermd kan zijn, omdat smaak niet nauwkeurig en objectief kan worden uitgedrukt.

,,Dit in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld geldt voor een letterkundig werk, een schilderij, een film of een muziekstuk, dat een nauwkeurige en objectieve uitdrukkingsvorm is, berust de identificatie van de smaak van een voedingsmiddel immers hoofdzakelijk op smaakbeleving en smaakervaring, die subjectief en variabel zijn”, aldus de uitspraak.

Smaakervaring is volgens de uitspraak vooral afhankelijk van factoren die eigen zijn aan de persoon die het betrokken product proeft, zoals diens leeftijd, voedselvoorkeuren en consumptiegewoonten, alsmede van de omgeving en de context waarin het product wordt geproefd.

Het is de eerste keer dat het Hof van Justitie zich heeft uitgelaten over de vraag of smaak auteursrechtelijk beschermd kan zijn.