Energietransitie gemeente Heerenveen aan bod op bijeenkomst in Abe Lenstra Stadion

HEERENVEEN - De gemeenteraad van Heerenveen houdt maandag 12 november vanaf 19.30 uur in de rode zaal van het Abe Lenstrastadion, ingang J, een themabijeenkomst over de energietransitie in Heerenveen. De opening wordt verricht door burgemeester Van der Zwan.

De energietransitie is een van de onderwerpenuit het thematisch raadsakkoord om met de samenleving te komen tot een nieuwe vorm van samenwerking en besluitvorming.

Onder de noemer ‘De Nieuwe Route’ zegt de raad een grote rol te willen toekennen aan de ervaring, deskundigheid en ideeën van inwoners, organisaties en bedrijven in Heerenveen. De energietransitie is het eerste thema waar dat in een vergaande vorm wordt geïntroduceerd.

In de toekomst moet iedereen in Nederland overstappen van aardgas naar een duurzame energiebron voor het verwarmen van de woning, het gebruik van warm water en om te koken. Aardgas zorgt voor CO2-uitstoot en daarmee voor opwarming van de aarde.

Nieuwbouwwoningen

Bij de overstap naar een duurzame energiebron, de energietransitie, besloot de gemeente eerder al dat nieuwbouwwoningen in Heerenveen per 1 juli van dit jaar geen aardgasaansluiting meer krijgen. Dat vloeit voort uit de Wet voortgang energietransitie (VET) die op die datum inging. Voor wat betreft aardgas zegt de gemeente Heerenveen alleen in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen.

Met de VET verdwijnt het verplicht aansluiten op het gasnetwerk bij nieuwbouw. Daarnaast moet Nederland zich houden aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om minder CO2 uit te stoten. Een belangrijk doel daarbij is een vergaande reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 2050.

Op nationaal niveau wordt er gewerkt aan een nationaal klimaatakkoord en per provincie komt er een energietransitieplan. Het hoofdlijnenakkoord van het college van B&W van Heerenveen sluit daarop aan.

Aanwezigen

Tijdens de bijeenkomst in het Abe Lenstra zijn ongeveer tachtig personen aanwezig. Dat betreft onder andere woningcoöperaties, makelaars, wijkverenigingen en energiebedrijven.

De uitkomsten van de avond zelf worden aan de raad gepresenteerd. Wanneer dat is, is niet bekend. Daarnaast worden aan de hand van de uitkomsten door de gemeenteraad kaders bepaald die gelden als leidraad voor het vervolgtraject.