PvdA Heerenveen: ‘Financieel staat de gemeente er goed voor en daarom kunnen we nu, na een moeilijke tijd, weer investeren’

HEERENVEEN - De gemeentebegroting van Heerenveen voor 2019 is vastgesteld. De PvdA zegt blij te zijn met de begroting en stuurde een ingezonden tekst.

Hieronder de eigen tekst van de PvdA.

Financieel staat de gemeente er goed voor en daarom kunnen we nu, na een moeilijke tijd, weer investeren. De plannen die met deze begroting zijn gepresenteerd, stralen lef en ambitie uit. We bouwen samen verder aan een prachtig Heerenveen met een sociaal hart aldus Wanda Ottens fractievoorzitter.

Toch mag er wat de PvdA betreft nog een tandje bij. Daarom hebben we twee moties ingediend. Want de PvdA staat voor goed werk voor iedereen. Ook al trekt de arbeidsmarkt aan, er staan nog veel mensen aan de kant.

Daarom willen we blijven investeren in de begeleiding naar werk van ouderen, nieuwkomers, langdurig werklozen en anderen die nog steeds moeite hebben een goede baan vinden. Ook willen we meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk op het gemeentehuis.

De PvdA wil nadrukkelijk ambitie en lef zien in de maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarom willen we bij alle beleidskeuzes die de gemeente maakt, de gevolgen voor biodiversiteit afwegen.

Ook als het gaat om relatief kleine projecten zoals de verkoop van het gemeentelijk snippergroen.