Heldin Coby van der Laan: ‘Weerstand kan positief zijn’

HEERENVEEN - Voor het project Heldinnen van ’t Veen nomineerden Heerenveners hun persoonlijke heldin. De gekozen vrouwen komen aan bod in de Heerenveense Courant. Deze week: Coby van der Laan. Zij sluit daarmee de rij af van de serie persoonlijke verhalen van de tien heldinnen.

Tineke Vijlbrief en Renske Osenga nomineerden Coby van der Laan als Heldin van ’t Veen. Zij deden dat omdat Coby van der Laan zich in hun ogen als wethouder jarenlang met hart en ziel heeft ingezet voor de gemeente Heerenveen. Dan vooral op het gebied van werkgelegenheid.

Ook is Van der Laan een van de oprichtsters van de Vrouwenkamer. ,,Coby is daadwerkelijk betrokken, oprecht geïnteresseerd en eerlijk. Ze heeft een ondernemende houding en dat vind ik echt stoer. Haar bijdrage aan onze gemeente is groot”, aldus Renske Osenga. We ontmoeten Coby van der Laan in het Museum Heerenveen.

 

Heb je zelf een heldin?

,,Ik heb Zahra Mousazadeh voorgedragen als Heldin van ’t Veen. Zij komt uit een ander werelddeel en heeft zich hier ontplooid tot een zelfbewuste vrouw. Ze weet wat ze wil, is sociaal vaardig en een bron van kracht. Dat bewonder ik. Ze is een voorbeeld voor anderen.”

 

Heb jij ook mentoren op je pad gekregen?

,,Mijn vader heeft ons gestimuleerd om ons best te doen op school. Als eerste meisjes uit het dorp mochten mijn zus en ik van hem naar de HBS. Dat was niet gebruikelijk. Meisjes moesten naar de huishoudschool. Want ze gingen toch trouwen en doorleren was weggegooid geld. Ik herinner mij dat andere vaders boos bij ons aanbelden, omdat ze vonden dat mijn vader het verkeerde voorbeeld gaf. Doordat ik de kans kreeg om naar de HBS te gaan is mijn blik verruimd. Mijn grenzen schoven op en ik werd enthousiast. Ik ben altijd dankbaar geweest voor de kans die ik gekregen heb en ik heb de plicht gevoeld om opleidingen goed te benutten.”

 

Weerstand kan positief zijn?

,,Als kind wilde ik heel graag sporten maar er was thuis geen geld om lid te worden van een sportvereniging. Nadat we op mijn negende jaar verhuisden kon het wel. Sporten maakte voor mij een groot verschil, ik vond het prachtig. Vanaf mijn dertiende jaar mocht ik meehelpen met het geven van sportles. Hier ontstond mijn meisjesdroom om gymjuf te worden en na de middelbare school ben ik naar de sportacademie gegaan. Op de academie kwam ik professor Gordijn tegen die zei: ‘Vergelijk jezelf altijd met jezelf en niet met anderen. Als je ergens wilt komen, kost dat bloed, zweet en tranen. Je ontwikkelt je aan de weerstand’. Hij heeft beïnvloed hoe ik naar de wereld kijk en omga met tegenslagen. Weerstand ervaar ik als iets positiefs. Weerstand is fundamenteel om je te kunnen ontwikkelen. Als je altijd de wind in je rug hebt, haal je dan wel alles uit je talent?”

 

Waar ben je trots op?

,,Dat kan ook in kleine momenten zitten. Na de sportacademie heb ik een aantal jaren op een school voor kinderen met leerproblemen gewerkt. Ik gaf les, ook individueel en deed huisbezoeken. Dat laatste hielp mij om deze kinderen te begrijpen. Hun gedrag was pittig en daardoor heb ik veel geleerd. Toen de lessen uitvielen tijdens een rapportvergadering werd er op de deur gebonkt door deze kinderen en ze riepen: ‘Waar blijf u juf, wij willen les’. Dat heb ik als een groot compliment ervaren, dat raakte mij in mijn hart. Zo zijn er vele kleine momenten in ieders leven waar je trots op kunt zijn. Dat hoeft niet altijd groots op de voorpagina te zijn.”

 

Welk avontuur ben jij aangegaan?

,,Ik had nooit gedacht dat ik de politiek in zou gaan. Het kwam op mijn pad. Ik heb wel altijd kleinere en grotere bestuurlijke klussen gedaan. Dat begon al jong als klassenvertegenwoordiger en jaarvertegenwoordiger in mijn opleidingen. Door een toevallige ontmoeting kwam ik in aanraking met de politiek. Een oom van mij had een verstandelijke beperking en toen mijn grootouders overleden waren heb ik zijn bewindvoering overgenomen. In een verwantenraad waar we de belangen voor mensen met een verstandelijke beperking vertegenwoordigden kwam ik toenmalig gemeenteraadslid Jurrit Visser tegen en kreeg ik de vraag of ik lid wilde worden van de PvdA. Ik kwam in de gemeenteraad en vier jaar later werd ik wethouder. Als je het verschil wilt maken moet je ook stappen durven te zetten.”

 

Vrouw in een mannenwereld?

,,Ik was twaalf jaar lang de enige vrouw in het college. Ik was er in mijn werk aan gewend dat mannen in de meerderheid waren. Op de sportacademie waren ook meer mannen dan vrouwen en toen ik als docent voor het CIOS werkte was ik ook één van de weinige vrouwen. Wat mij geholpen heeft is om kansen te pakken als die zich voordeden. Ook als de situatie nieuw voor mij was. Ik denk dat vrouwen sneller aarzelen en denken: ‘Kan ik dat wel?’. Laat je niet belemmeren als vrouw. Je weet pas of je het kunt als je het probeert en al doende leer je. Er is bijvoorbeeld geen opleiding tot wethouder. Ik heb de stap gezet en ook vertrouwen gehad in de mensen om mij heen.”

 

Heb je ook een talisman?

,,Mijn sportschoenen zijn mijn talisman. Als ik het heel druk heb, is het voor mij belangrijk om naar buiten te gaan en te bewegen. Je lichaam is een voertuig en heeft goed onderhoud nodig. Als kind heb ik al ervaren dat ik mijzelf kan resetten door in beweging te komen en fysiek de uitdaging te zoeken. Het geeft mij energie. Als ik dat niet doe, kom ik letterlijk vast te zitten, fysiek en mentaal. Als mijn hoofd leeg is, is er ruimte voor frisse nieuwe gedachten.”

 

Waar ben je dankbaar voor?

,,Mijn vader heeft altijd vertrouwen in mij gehad. Hij was een positieve man en keek altijd naar de goede kanten van mensen. Hij was een lichtend voorbeeld voor mij, ook al was het soms moeilijk thuis omdat we het niet breed hadden. Hij was trots op mij en gaf mij het gevoel dat ik het kon. Ook ben ik dankbaar voor de kans die ik kreeg als wethouder om een bijdrage te kunnen leveren aan het stimuleren van de werkgelegenheid en het oplossen van de financiële problemen in Heerenveen.”

 

Wat zijn je wensen voor de toekomst?

,,Mijn eerste prioriteit is om als 65-lusser, te investeren in de mensen die dicht bij mij staan. Dat zijn mijn partner, onze kinderen, vrienden en familie. Ik neem de tijd om te ervaren hoe het is om een lege agenda te hebben. Mijn werk was hectisch. Door nu even stil te staan kan ik verdieping aan mijn leven geven en nieuwe keuzes maken. Inmiddels ben ik benoemd als voorzitter van het Jeugdfonds Sport Friesland. Dat is een fonds dat kinderen financieel helpt om te kunnen sporten als er thuis geen geld is om de contributie en sportkleding te betalen. Dat ieder kind moet kunnen meedoen blijft voor mij een grote wens.”

 

Welke gouden tip heb je voor andere vrouwen?

,,Denk en kijk positief, ook als het tegenzit. Van een positieve houding krijg je energie. Er zijn altijd weer kansen, hoe klein dan ook. Pak de kansen die je krijgt en zet die stap in je leven. Het werkt bevrijdend. Vertrouw op de mensen om je heen. Er zijn altijd mensen die het goed met je voor hebben. Trek je niks aan van mensen met negatieve energie. Laat je niet belemmeren.”

Expositie

De expositie Heldinnen van ’t Veen is nog tot en met zaterdag 24 november te zien in de Pronkkeamer van Museum Heerenveen.

Coby van de Laan is geïnterviewd door Henneke Andrea en Herma Kooke, vrijwilligsters bij Stichting de Muze.

(Tekst Marije Nutma)